Belgeci , 2422 belge yazmış

Glomerüler Fonksiyon Testleri(Devamı..)

İNÜLİN KLERENS ÖLÇÜMÜNÜN DEZAVANTAJLARI: ²      İnülinin enjekte edilebilir formunun elde edilmesinin ve kullanımının zor olması, ²      Zaman alıcı olması, kan ve idrar örneklerinde miktarlarının saptanmasındaki güçlükler, ²      Mesaneye katater takılmasının gerekliliği ve diğer yöntemlere göre daha fazla sayı ve sıklıkta idrar ve plazma örneklerinin alınmasının gerekliliği yukarıda belirtilen yöntemlerin yaygın kullanımlarını engelleyen faktörlerdir.   KREATİNİN…

Homeotazis

                ELEKTROLİT HOMEOSTAZİSİ:   SODYUM : z      Na reabsorbsiyonu, su, Cl, glukoz, HCO3, üre ve aminoasit reabsorbsiyonu için gereklidir. z      Proksimal tübül sodyuma oldukça permeabıldır. z      Sodyumun %80’i H sekresyonuna zıt olarak Cl ve HCO3 ile birlikte hücre içine girerler. z      Distal tübülde Na ve K/H transportu aldesteron ile düzenlenir.   POTASYUM: z     …

Atom ve Yapısı

Hava,su,dağlar,hayvanlar,bitkiler,vücudumuurduğumuz koltuk,kısacası en ağırından en hafifine kadar gördüğümüz ,dokunduğumuz ,hissettiğimiz herşey atomdan meydana gelmiştir.Elinizde tutuğunuz kitabın herbir sayfası milyarlarca atomdan oluşur.Atomlar öyle küçük parçalardır ki,en güçlü mikroskopla dahi bir tanesini görmek mümkün değildir.Bir atomun çapı ancak milimetrenin milyonda biri kadardır. Bu küçüklüğü bir insanın gözünde canlandırması pek mümkün değildir.O yüzden bunu bir örnekle açıklamaya çalışalım:…

Kimya Terimleri-2

                                  L Lewis yapısı. Değerlik elektronlarının noktalarla gösterilmesi ile yazılan formüller.  Ligand. Kompleks iyonlarda merkez atomu saran komşu gruplardan her biri. Lantanitler. Lantanyum (89La) elementinden sonra gelen ve 5f orbitallerinin dolmasıyla oluşan 14 element.                                M Madde. Uzayda yer kaplayan kütlesi olan herşey. Makroskobik. Çıplak gözle incelenebilen.Manometre. Kapalı kaptaki gazların basıncını ölçmek için kullanılan…

Kimya Terimleri

A Adlandırma. Element ve bileşiklerin kimyasal formül veya sembollerle, bazı sistematik yöntemlere göre adlarının yazılması. Aktiflik. Reaksiyona girme kabiliyeti, elementlerin bileşik yapabilme eğilimleri. Aktinitler. Aktinyum (57Ac) elementinden sonra gelen ve 4f orbitallerinin dolmasıyla oluşan 14 elementin oluşturduğu seri. Alfa parçacığı. İki proton ve iki nötrondan oluşan +2 yüklü helyum çekirdeği. Alkali metal. 1A grubundaki hidrojen…

AppleTalk Güvenlik Sırları

Genelde, Apple istemci ve sunucular ağlarda az bir paya sahiptir. Fakat Apple donanım ve yazılımları dizayn, multimedia ve eğitim alanlarında pek çok başarıya imza atmıştır. AppleTalk ağları da mevcut fakat bilgisayar korsanları ve sistem yöneticileri bunu gözardı ediyor. Birleşik ortamlarda sistem yöneticileri Unix veya Windows konusunda oldukça yeterliler fakat AppleTalk ağlarının nasıl çalıştığını ya bilmiyorlar…

Hormonlar-4

Steroid Hormonların Metabolizmaları   Kandaki normal fizyolojik düzeyleri 10-10 ile 10-8 M arasında bulunan bu hormonlar iyi karakterize edilmiş plazmadaki proteinlerle taşınmaktadırlar. Plazma albuminleri spesifik olmayan bir şekilde ve sınırsız oranda steroid hormonları bağlar ve taşır. Ancak bunun sadece mineralokortikoidler (aldosteron) için önemi vardır. Diğer hormonlar affinitesi ve seçiciliği yüksek proteinlere (globulinlere) bağlanarak taşınırlar. Bu…

Hormonlar-3

5 – Katekolaminler   Her iki böbreğin üst kutbunda yerleşmiş olan adrenal bezler adrenal medulla ve adrenal korteks olmak üzere iki ayrı kısımdan oluşur. Adrenal medulla fonksiyonel olarak sempatik sinir sistemi ile ilişkilidir ve sempatik uyarıya cevap olarak adrenalin (epinefrin) ve noradrenalin (norepinefrin) adı verilen hormonları salgılarlar. Bu iki hormonun yapıları çok yakın olmasına karşın…

Hormonlar-2

2.3.5 Adrenokortikotropin  (ACTH)    ACTH, 266 amino asitlik bir glikoprotein olan pro-opiomelanokortin öncülünden oluşturulan 39 amino asitlik tek bir zincirdir. Aktivitesi için amino ucunda bulunan 25 aminoasitlik bölüm yeterlidir. ACTH adrenal bezlerdeki spesifik reseptörlere bağlanır ve adenilat siklazı aktive eder. Sonuçta hücre içerisindeki cAMP artar ve adrenal kortekste kortizol yapımını uyarır. Yüksek ACTH düzeyleri melanosit…

Kablosuz Ağlar

Kablosuz ağlar hakkında 3 yazıdan oluşan serinin ilkini okumaktasınız. Diğer 2 yazıda en kısa sürede sizlere sunulacaktır. Bu yazıda, kablosuz ağlar (WLAN), IEEE’nin kablosuz ağlar hakkındaki standartları, WLAN topolojileri, ve daha birçok konuyu içerecektir. IEEE Standartları ve Kablosuz Ağlar: Kablosuz ağlara girmeden önce IEEE nin kablosuz ağlar hakkındaki standartalrını anlamak çok önemlidir. IEEE (The Institute…