Belgeci , 2422 belge yazmış

Csit114 Term Project

Project (CSIT114) Assignment Date: 06.01.2006 Submit Date : 23.01.2006 THE PROJECT SHOULD BE SUBMITTED DURING THE FINAL WEEK BOTH ON FLOPPY AND PAPER. Write a C program for a Company called stock.cpp that uses 5 functions, creat_file(), (first create the file that the user will insert information about stock) insert_info(), (the user will input stock…

Ömer Hayyam

HAYYAM (Ebul Feth Ömer bin İbrahim; Ömer Hayyam da denir), iranlı şair ve bilgin (Nişapur 1044.ay.y 1123/1136). Hayatı, gençlik yılları kesinlikle bilinmiyor. Elde bulunan eserlerinden, hayatıyla ilgili olayları anlatan bazı kitaplardan, matık, felsefe, matematik ve astronomi konularında çalıştığı, bu alanlarda düzenli bir öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır. Hayyam ("Çadırcı") takma adını, atalarının çadırcılık yapmaları yüzünden aldığı söylenir.…

VERITAS NetBackup Remote Buffer Overflow

Targeted port : 13701/*DESCRIPTIONVeritas NetBackup Stack Overflow (tcp/13701)“Volume Manager Daemon” ModuleUSAGEC:NetBackup>nb 192.168.0.2 4444 192.168.0.200 0Veritas NetBackup v4/v5 “Volume Manager Daemon” Stack Overflow.C:NetBackup>nc 192.168.0.200 4444Microsoft Windows 2000 [versie 5.00.2195](C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp.C:WINNTsystem32>INFORMATIONI wrote this just for educational purposes :).Because the buffer is only very small, I had to write small shellcode.The code is less than…

Cracking – IV

  4. CD KORUMASININ KALDIRILMASI Programlardaki koruma tiplerinden bir tanesi de, CD sürücüde CD olup olmadığını kontrol eden koruma tipleridir. Bu koruma, genelde oyun programlarında kullanılır. Program bilgisayara install edilmesine(yüklemesine) rağmen, her kullanımda CD ister. Bu tür korumaları kaldırılmasının aşamaları, örnek bir program üzerinde gösterilmektedir: 4.1. Kırılacak Program Hedef Program:                              Herhangi bir oyun programı. 4.2.…

Cracking – III

  1.      TIME TRIAL’LI PROGRAMLARDAN ZAMAN KISITLAMASININ  KALDIRILMASI Süreli programlar, program kodunda kullanım süresinin kısıtlanması sayesinde, belirtilen süre dolduğunda (30 gün, 90 gün) çalışmayan programlardır. Özellikle dergilerin verdiği CD’lerdeki programlar bu şekildedir. Bu tür bir korumanın konulmasındaki amaç, ticaridir ve programın bu süre içinde tanıtılması ve satın alınmasını amaçlar. Burada, zaman kısıtlamasının kaldırılması örnek bir…

Cracking – II

1.      PROGRAMLARIN DENEME SÜRÜMLERİNDEN FONKSİYON KISITLAMASININ KALDIRILMASI  Program koruma tiplerinden bir tanesi de, programın bazı fonksiyonlarının kısıtlanmasına dayanır. Satın alınmadığı müddetçe bu tür programların en önemli fonksiyonları kullanılamaz. Bu tür korumaya bir örnek verilecek olursa, Acrobat Reader programının freeware(ücretsiz) sürümleri kolaylıkla bulunmasına rağmen, programın bünyesinde bulunan Acrobat Writer kısmına ulaşmak için programın satın alınması gerekir.…

Hayatın Kökleri-Doğal Seçilim

Doğal Seçme    Aynı yaşta ve aynı derecede sağlıklı, biri şişman biri zayıf iki insan kuzey Atlantik denizinde sandaldan suya düşseler, şişman insanın yeniden karayı görmesi olasılığı daha kuvvetlidir. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi; balinalar, fok balıklan ve benzerlerinde de gördüğümüz gibi yağ çok iyi bir yalıtımdır. İkincisi, yağ sudan hafif olduğu için şişmanın su yüzünde…

Hayatın Kökleri-Değişme

Değişme    Buraya kadar anlattığım yaşamın temel prensiplerinin anlaşıldığı parlak buluşlar dönemi boyunca, Sovyetler Birliğinde genetik ve evrim araştırma ve uygulaması bir şarlatan tarafından denetleniyordu, işe yaramaz bir bilim adamı ama ateşli bir polemikçi olan T.D. Lysenko, önce Stalin’i sonra Kruşçev’i canlılarda kazanılan karakteristiklerin kalıtımla sonraki kuşaklara geçirilebileceğine inandırdı. Bunun aksini savunan bilim adamları, 1930’ların ortalarından…

Hayatın Kökleri-Enerji

Enerji    Laboratuvarımızdaki radyoaktivite sayacı sabırsızlıkla beklediğim sayılan basmaya başlamıştı. Bir yıllık çalışma sonucunda, hücrelerin amino asitlerin içine, bunların birbirine bağlanıp protein oluşturmaları için nasıl enerji depoladığı konusunda fikirlerimi sınayacak bir deney tasarlamıştım. Bunu bulmak, vücudun en önemli malzemesi proteinin yapılışı üzerine ışık tutmak demekti. Kuşkulanma rağmen başarının ucu görünüyordu. Sonunda sayılar atomların kendilerine çarpmışım gibi…

Hematolojik Parametreler

HEMATOLOJİK PARAMETRELER   Kan hücreleri biyolojik fonksiyonları ve metabolik karakteristikleri bakımından farklılık gösterirler. Lökositler nukleus, mitokondri, ribozom ve lizozomlara sahiptirler ve böylece protein ve lipidleri sentez edebilirler.  Bu nedenle enerji gereksinimleri yüksektir ve enerjilerini başlıca Krebs döngüsü aracılığıyla elde ederler. Oysa eritrositler (matur olanlar) nukleus, mitokondri ve ribozomları olmadığı için biyosentez reaksiyonlarını gerçekleştiremezler. Krebs Döngüsünü…