Belgeci , 2422 belge yazmış

Nedensellik

 Her seyin bir nedeni mi vardir? Baska deyisle her sey birbirine nedensellik bagiyla mi baglidir?Bir olguyu biliyorsak onun nedenini de biliyoruz diyebilir miyiz? Benzer kosullar, benzer sonuçlara mi yol açar? Gecenin nedeni gündüz müdür? Neden sorusu,bilimin temel bir sorusu mudur? Bizler bir irmakta yüzen kütük (affedersiniz!) parçasi gibi miyiz;yoksa özgür irademiz de ise karisiyor mu?…

printf() Fonksiyonu

Hüseyin PektaşProgram içinde istenen değerleri çıktı birimlerine göndermek için kullanılır.  Normal kullanımında çıktı birimi olarak ekran kabul edilir. Kullanım biçimi:   prinf( kontrol, ) ile belirtilen bilgiye göre parametreleri yazar. Kontrol metini iki kısımdan oluşur.      o  sıradan karakterler: doğrudan yazılırlar.     o  dönüşüm/biçim belirleyici karakterler: Değerlerin nasıl yazılacağı bildirilir.   printf(” sonuç =  %d”, k);                            …

Dosya Acilmasi ( fopen ve fclose)

C’de ya da herhangi bir durumda bir dosya ile işlem yapabilmek için önce o dosyanın açılması gerekmektedir. Ve söz konusu durum C ise fopen fonksiyonu kullanılır. FILE *fopen( char *filename, char *mode); Görüldüğü üzere fopen iki parametre istiyor. İlk parametresi ile verilmiş olan dosyayı, ikinci parametresi ile de o dosyayı verilmiş olan modda açar. Dosya…

Omurgalıların-Memeliler

OMURGALILAROmurgalılar, sırtları boyunca uzanan omurgalarıyla tüm öbür hayvanlardan ayrılır. Omurga, kıkırdaktan, kemikten ya da her ikisinden oluşan iskeletlerinin en önemli bölümü ve temel eksenidir. Omurgalılar genellikle omurgasızlardan daha iri ve daha karmaşık yapılıdır. İlk omurgalılar yaklaşık 510 milyon yıl önce ortaya çıkan ilkel balıklardır. Omurganın kaslarla hareket ettirilebilen esnek bir destek oluşturduğu, böylece bu hayvanların…

Sınıflandırma

GİRİŞ-SİSTEMATİK KURALLAR Protista Alemi Protozoa (Tekhücreli hayvansı Protistler) Filum:  Sarcomastigphora Filum: Sporozoa Filum: Ciliata (Ciliphora) Hayvanlar Alemi ACOELOMATES (sölomsuz) o        Filum Porifera (süngerler) o       Filum Cnidaria (Coelenterata) ·         Sınıf-1 Hydrozoa ·        Sınıf -2 Scyphozoa ·        Sınıf-3 Anthozoa) o        Filum Platyhelminthes (yassıkurtlar) ·         Sınıf-1 Turbellaria (serbest yaşayanlar) ·        Sınıf-2 Trematodes (Parazitik yaşayanlar) ·        Sınıf-3 Cestodes (Şeritliler)…

Tarım Devrimi

Batı Anadolu ve Çukurova bölgesindeki verimli topraklar, yıllarca onu satın alan yabancılarca kullanılmıştı. Eğitim görmeyen Türk köylüsü, babadan değil, belki de Sümerler’den kalan ilkel araçlarla tarım yapmaya çalışıyordu. İç bölgelerde kullanılan karasaban, “İlk Çağdaki gibi, ucuna çakmak taşı türünden sert bir sivri taş takılmış, kanca biçimli bir odun parçasıydı.” (5) Yapay gübre, dinlendirme yerine farklı…

Süngerler

SÜNGERLERSünger, bir hayvan türüdür. Ama, ayırımı öylesine güç yaratıktır ki XIX. Yüzyıl başlarına değin bitkimsi hayvan yada hayvan bitki olarak adlandırılmıştır. Sünger, çok hücreli hayvanlar arasında en ilkel yapılılardan biridir. Kas, sinir, ağız ve sindirim boşluğu, kalp gibi herhangi bir organı oluşmamışır. Buna karşın süngerlerin çok uzun zamanlardanberi yaşadığı ve varlıklarını başarıyla sürdürdükleri bilinmektedir. 5000’den…

Web Programcılığı1(devamı..)

Cellpadding ve Cellspacing belirteçlerinin kullanilmasi A   B C D   E F  <table border cellpadding=10 cellspacing=0> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> </tr> </table> A   B C D   E F  <table border cellpadding=0 cellspacing=10> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> </tr> </table> A   B C D   E F  <table border…

Web Programcılığı1

Web Programciligi Temel bir HTML dökümani asagidaki gibi yazilabilir:   < title> Burasi konunun yazilacagi yer </title> < h1> Bu, 1 numarali baslik </h1> HTML dünyasina hosgeldiniz. <br> Birinci paragrafimiz. <p> Bu da ikinci.. <p> HTML yazarken, metnin Web tarayicinin anlayacagi sekilde gösterilebilmesi için belirteçler kullanir. Yukaridaki örnekte: 25. < title> ve < /title> belirteçleri,…

Genel Görelilik

Bu bölümde, 20. yüzyılın büyük kuramlarından özel ve genel görelilik kuramlarını inceleyeceğiz. Özel Görelilik 1905’te,Genel Görelilik ise 1916’da yayımlandı. Einstein, yirminci yüzyılın en büyüklerindendi. O, sağduyuya dayanan köhne inançlarımıza, insan aklının en kapsamlı saldırısını yöneltti. Bize,uzaklığın ve zamanın göreli olduğunu gösterdi. Işığın, paket paket yayıldığını, yani kuantum denen enerji paketçiklerinin varlığını gösterdi. Bizi düşsel yerlere…