Belgeci , 2422 belge yazmış

Topic 39

Topic:Do you agree or disagree with the following statement? With the help of technology, studentsnowadays can learn more information and learn it more quickly. Use specific reasons andexamples to support your answer. Technology has greatly improved the way we get information. Students can now get moreinformation, get it more quickly, and get it more conveniently.…

Örümcek Ağının Özelliği Nedir?

Örümcekler günümüz teknolojisinin bile çözemediği inanılmaz canlılardır. Örümcek ağının çok özel nitelikleri olan sağlamlık ve esneklik bugüne kadar taklit edilemedi. Aynı çaptaki bir çelik telden iki kat daha güçlü olan bu doku ne kadar çekilirse çekilsin orijinal durumuna dönecek kadar esnektir. Örümcek ağları kendine yüksek hızla çarpan nesneleri yırtılmadan esneyerek frenler. Tekrar gerisin geriye yaylanmadığından…

Kutuplardaki Hayvanlar Nasıl Yaşıyorlar?

Bütün memelilerin vücutlarının ısı derecesi 35 – 38 derece aralığındadır. Uçabilenlerde bu birkaç derece daha yüksektir, insan ısıya karşı çok hassastır. Hava sıcaklığı 30 derece olunca denize girer de, 5 derecede üzerine palto giyer. Oysa hayvanların giysileri yoktur. Köpekler eksi 40 derecede kutuplarda kızak çeker, buzlu sularda balıklar çırılçıplak yüzerler. Aslında ısıdan etkilenmek sadece insana…

Topic 38

Topic:Learning about the past has no value for those of us living in the present. Do you agree ordisagree? Use specific reasons and examples to support your answer. I disagree wholeheartedly that learning about the past has no value for those of us living in thepresent. In fact, the definition of learning includes the idea…

Topic 37

Topic:Do you agree or disagree that progress is always good? Use specific reasons and examples to support your answer. Who would disagree with the statement “progress is good”? Without progress, there would be nochange. Without progress, there would be no change in our economy, our standard of living, orour health. Progress is required to keep…

Topic 36

Topic:Choose one of the following transportation vehicles and explain why you think it has changedpeople’s lives. * automobiles * bicycles * airplanes Use specific reasons and examples to supportyour answer An airplane is a form of transportation that has changed people’s lives. Thanks to the plane, ourlives are now faster, more exciting, and more convenient…

Topic 35

Topic:Do you agree or disagree with the following statement? Attending a live performance (forexample, a play, concert, or sporting event) is more enjoyable than watching the same event ontelevision. Use specific reasons and examples to support your opinion. Some people like to attend a live performance while others think that watching the same event ontelevision…

Topic 34

Topic:Businesses should hire employees for their entire lives. Do you agree or disagree? Use specificreasons and examples to support your answer. There are many advantages and disadvantages to off employees job security for life. In Japan, forexample, prospective employees know that their employers will provide them with job security fortheir entire working days and they…

Topic 33

Topic:You have received a gift of money. The money is enough to buy either a piece of jewelry youlike or tickets to a concert you want to attend. Which would you buy? Use specific reasons anddetails to support your answer. The choice between spending money on tickets to a concert or spending money on jewelry…

Topic 32

Topic:Is it better to enjoy your money when you earn it or is it better to save your money for sometime in the future? Use specific reasons and examples to support your opinion.   “Save it for rainy day,” That’s my motto. When I have a choice between spending my money orputting it in my…