Belgeci , 2422 belge yazmış

Ailevi Akdeniz Ateşi

AILEVI AKDENIZ ATESI Ailevi Akdeniz Ateşi irsi bir bağırsak rahatsızlığıdır. Tekrar eden ateşlenme ve iltihaplanma hastalığın özellikleridir. Bu rahatsızlıkta karın bölgesinde görülen iltihaplanma nedeniyle Ailevi Akdeniz hastalığına periodik peritonit (belli aralıklarla gelen peritonit) de denir. Ailevi Akdeniz hastalığı olan çoğu kimsede belirtiler 5 ila 15 yaş arasında ortaya çıkar. Çoğu nöbette ateş vardır. Ayrıca, peritonit…

Akut Böbreküstü Bezi Kabuk Bölgesi Yetersizliği

AKUT BÖBREKÜSTÜ BEZİ KABUK BÖLGESİ YETMEZLİĞİAkut hipokortikoadrenalizm adıyla da bilinen bu çok şiddetli hastalık neyse ki çok ender görülür. Ağır enfeksiyon hastalıkları sırasında böbreküstü bezini besleyen bir damarın çatlaması sonucunda gelişebilir. Neredeyse yalnızca çocuklarda ve yaşlılarda görülen bu biçime Waterhouse-Friederichsen sendromu adı verilir. Bir başka olasılık kronik böbreküstü bezi kabuk bölgesi yetmezliği sırasında duyulan aşırı…

Addison Hastalığı

ADDISON HASTALIGI Böbreküstü bezi yetmezliği böbreküstü bezlerinin işlevlerinde yavaşlamayı anlatan bir terimdir. Bu durumda aldosteron, kortizol, cinsel hormonlar, adrenalin ve noradrenalin gibi hormonların üretimi yetersiz kalır. Bazen bu hormonlardan bazısındaki eksiklikle bazısındaki artış birlikte görülür, ama bu tür olgulara çok ender rastlanır. Çeşitli böbreküstü bezi hormonlarının ana maddesi kolesteroldür. Bu ana madde bir dizi kimyasal…

Rastgele Sayi ve Histogram (arrayle) CPP

10 tane rastgele numara alıyor bunları array de depoluyor ve sayıları ekrana yazdıyor karşılarınada o sayı kadar X karakterini basıyor bir nevi histogram oluşturuyor. #include <stdio.h>#include <stdlib.h>main(){int a[10],x;printf(“Element Value Histogram “);randomize(); for(int i=0;i<10;i++) {   x=1+rand()%19;  a[i]=x;  printf(“%i %i “,i,a[i]);   for(int z=1;z<=x;z++)   {   printf(“X”);   }  printf(” “); } } Kaynak: Doğu Akdeniz Univ. CSIT Labworks belgesi-434

Adale Krampları

ADALE KRAMPLARI Kramp aslında bir doku spazmıdır. Burada doku kasılır ve ani ve şiddetli ağrıya yol açar. Özellikle yaygın bir kramp çeşidi uyku sırasında baldır adalelerinde meydana gelir. Fakat fazla yüklenme, incinme, adale zorlanması (gerilmesi) veya uzun süre aynı pozisyonda kalmak adale kramplarına yol açabilir. Bunlar sıklıkla, sıcak havada oynanan spor karşılaşmalarında aşırı yorulan ve…

Yazi – Tura Hesabi CPP

Bir para 100 kere havaya atılıyor ve kaç kere yazı kaç kere tura gelmiş onu hesaplıyor. her atışın sonucunuda ekrana yazdırmayı ihmal etmiyor 🙂 #include <stdio.h>#include <stdlib.h>int flip();main(){randomize();int cnt=1;int heads=0,tails=0;while(cnt<=100){if(flip()){printf(“Heads “);heads=heads+1;}else{printf(“Tails “);tails=tails+1;}cnt=cnt+1;}printf(” Total number of Heads was %i”,heads);printf(” Total number of Tails was %i”,tails);}int flip(){int x; x=rand()%2;if(x==1)return 1;elsereturn 0;} Kaynak: Doğu Akdeniz Univ. CSIT Labworks…

Ismarlama Dortgen CPP

Bir hammadde karakteri giriyorsunuz. Birde kenar uzunlugu giriyorsunuz. Program size o karakteri kullanarak bir dörthen oluşturuveriyor..   #include <stdio.h>void square(int,char);main(){int side;char fillCharacter;printf(“Enter a character and the side length :”);scanf(“%c%d”,&fillCharacter,&side);square(side,fillCharacter);}void square(int side,char fillCharacter){int i,j;for(i=1;i<=side;i++){ for(j=1;j<=side;j++){ printf(“%c”,fillCharacter); }printf(” “);}}   Kaynak: Doğu Akdeniz Univ. CSIT Labworks belgesi-429

Fonk. ile 2 Sayinin Toplami

Biliyorum 🙂 iki sayının toplamını yapmanın çok daha basit yolları var ancak malum.. Okullarda böyle ilginç egzersizler mutlaka verirler.. printf(“%”,x+y); demek varken fonk. kurdurturlar.. Yakında da array kullanarak toplayın derlerse şaşmamak lazım 🙂   #include <stdio.h>int sum(int ,int);void display(int,int,int);main(){int x,y,z;printf(“Please enter two integer : “);scanf(“%d%d”,&x,&y);z=sum(x,y);display(x,y,z);}int sum(int i,int j){return i+j;}void display(i,j,k){printf(“%d + %d = %d”,i,j,k);} Kaynak:…

Random Sayilarla Ucgen Cizimi CPP

#include <stdio.h>#include <stdlib.h>void PrintNum(int,int); main(){int i,x;randomize();x=1+rand()%13; for(i=x;i>=1;i–) { PrintNum(x,i); }}   void PrintNum(int num1,int num2){int j; for(j=num2;j<=num1;j++) { printf(“%3i”,j); } printf(” “);} Kaynak: Doğu Akdeniz Univ. CSIT Labworks belgesi-425 Gelen Popüler Aramalar:Göl ekosistemindeki canlılarmaket biyoloji

Organellerin Evrimi

EUKARYOT ( ÇEKİRDEKSİZ HÜCRE )’ LERİN EVRİMİÇekirdekli hücreler adım adım evrimleşerek değil, belirli kademelerde evrimleşmiş diğer hücrelerle simbiyoz yapmak suretiyle organizasyonlarını geliştirmişlerdir.Bunun için birçok kanıt ta vardır.Bu fikri ilk defa 1900 yıllarında Rus Botanikçisi MERESCHKOWSKY ortaya atmıştır.Çekirdekli hücreler, isminden de anlaşılabileceği gibi kalıtsal materyali hücre içinde belirli bir zarla çevrilmiş çekirdeğin içinde bulunan hücrelerdir.Kromozomları DNA…