163 Belge Programlama

Rastgele Sayi ve Histogram (arrayle) CPP

10 tane rastgele numara alıyor bunları array de depoluyor ve sayıları ekrana yazdıyor karşılarınada o sayı kadar X karakterini basıyor bir nevi histogram oluşturuyor. #include <stdio.h>#include <stdlib.h>main(){int a[10],x;printf(“Element Value Histogram “);randomize(); for(int i=0;i<10;i++) {   x=1+rand()%19;  a[i]=x;  printf(“%i %i “,i,a[i]);   for(int z=1;z<=x;z++)   {   printf(“X”);   }  printf(” “); } } Kaynak: Doğu Akdeniz Univ. CSIT Labworks belgesi-434

Yazi – Tura Hesabi CPP

Bir para 100 kere havaya atılıyor ve kaç kere yazı kaç kere tura gelmiş onu hesaplıyor. her atışın sonucunuda ekrana yazdırmayı ihmal etmiyor 🙂 #include <stdio.h>#include <stdlib.h>int flip();main(){randomize();int cnt=1;int heads=0,tails=0;while(cnt<=100){if(flip()){printf(“Heads “);heads=heads+1;}else{printf(“Tails “);tails=tails+1;}cnt=cnt+1;}printf(” Total number of Heads was %i”,heads);printf(” Total number of Tails was %i”,tails);}int flip(){int x; x=rand()%2;if(x==1)return 1;elsereturn 0;} Kaynak: Doğu Akdeniz Univ. CSIT Labworks…

Ismarlama Dortgen CPP

Bir hammadde karakteri giriyorsunuz. Birde kenar uzunlugu giriyorsunuz. Program size o karakteri kullanarak bir dörthen oluşturuveriyor..   #include <stdio.h>void square(int,char);main(){int side;char fillCharacter;printf(“Enter a character and the side length :”);scanf(“%c%d”,&fillCharacter,&side);square(side,fillCharacter);}void square(int side,char fillCharacter){int i,j;for(i=1;i<=side;i++){ for(j=1;j<=side;j++){ printf(“%c”,fillCharacter); }printf(” “);}}   Kaynak: Doğu Akdeniz Univ. CSIT Labworks belgesi-429

Fonk. ile 2 Sayinin Toplami

Biliyorum 🙂 iki sayının toplamını yapmanın çok daha basit yolları var ancak malum.. Okullarda böyle ilginç egzersizler mutlaka verirler.. printf(“%”,x+y); demek varken fonk. kurdurturlar.. Yakında da array kullanarak toplayın derlerse şaşmamak lazım 🙂   #include <stdio.h>int sum(int ,int);void display(int,int,int);main(){int x,y,z;printf(“Please enter two integer : “);scanf(“%d%d”,&x,&y);z=sum(x,y);display(x,y,z);}int sum(int i,int j){return i+j;}void display(i,j,k){printf(“%d + %d = %d”,i,j,k);} Kaynak:…

Random Sayilarla Ucgen Cizimi CPP

#include <stdio.h>#include <stdlib.h>void PrintNum(int,int); main(){int i,x;randomize();x=1+rand()%13; for(i=x;i>=1;i–) { PrintNum(x,i); }}   void PrintNum(int num1,int num2){int j; for(j=num2;j<=num1;j++) { printf(“%3i”,j); } printf(” “);} Kaynak: Doğu Akdeniz Univ. CSIT Labworks belgesi-425 Gelen Popüler Aramalar:Göl ekosistemindeki canlılarmaket biyoloji

5-30 Arasindaki Sayilar Carpimi CPP

5 ten 30 a kadar ki 5’in katları olan sayıları birbirleri ile çarpıp ekrana yazdırıyor. #include <stdio.h>#include <stdlib.h>main(){long product=1;int array[7];int x=5;for(int i=0;i<7;i++){array[i]=x;x=x+5;}//product linefor(int z=0;z<7;z++){product=product*array[z];}printf(“Product of 7 nums between 5-30 is : %ld”,product);} Kaynak: Doğu Akdeniz Univ. CSIT Labworks belgesi-419 Gelen Popüler Aramalar:Bir ekosistem örneği

Rastgele 5 Sayinin Bar Grafigi

Bilgisayar 1 ile 10 arasında 5 tane sayı alıyor random olarak. Ve ekrana tuttuğu sayılar kadar asteriks *** bastıyor. #include <stdio.h>#include <stdlib.h>void myarray(int []);main(){int array[5];randomize();for(int x=0;x<5;x++){array[x]=1+rand()%30;}myarray(array);}void myarray(int array[]){for(int y=0;y<5;y++){ for(int z=1;z<array[y];z++) { printf(“*”); }printf(” “);}} Kaynak: Doğu Akdeniz Univ. CSIT Labworks belgesi-418

Rastgele 10 Sayinin Karesi CPP

3 ile 12 arasında rastgele 10 sayı seçiyor ve ekrana bunların kendilerini ve karelerini yazdıyor. Tabii kendilerini ve karelerini ayrı ayrı array lerin içinde muhafaza ediyor. kendileri array[] de.. Kareleri ise y[] de barınıyor. Arrayleri anlamak için güzel bir örnek   #include <stdio.h>#include <stdlib.h>#include <math.h>void farray(int [],int []);main(){int array[10];int y[10]={0}; randomize();for(int i=0;i<10;i++){  array[i]=3+rand()%12;}farray(array,y);}void farray(int array[],int…

Hipotenusu Hesaplayan CPP

Bilgisayara sırasıyla iki dik kenarın uzunluklarını giriyorsunuz . Bilgisayar size float türünde hipotenüs uzunluğunu veriyor.   #include <stdio.h>#include <math.h>void hyp(float,float);main(){float side1,side2;int cnt;for(cnt=1;cnt<=3;cnt++){scanf(“%f%f”,&side1,&side2);hyp(side1,side2);}}void hyp(float x,float y){float hyp1;hyp1=sqrt(pow(x,2)+pow(y,2));printf(“Hypotenus = %.1f”,hyp1);} Kaynak: Doğu Akdeniz Univ. CSIT Labworks belgesi-415 Gelen Popüler Aramalar:Dogudaki maddenin zincirihepcıl canlılar

Buyuk Kucuk Sayi Tahmin Oyunu CPP

Bilgisayar random olarak 1 ile 1000 arasinda bir sayı tutuyor ve sizden bunu tahmin etmenizi bekliyor. Eğer söylediğiniz sayı bilgisayarın tahmininden küçükse LOW diyor. Büyükse HIGH diyor. Bunları göz önüne alarak bilgisayarın tuttuğu sayıyı bulmaya çalışıyorsunuz.   #include <stdio.h>#include <stdlib.h>void guessGame(void);void guessGame(void){randomize();int x,answer;int devam;x=1+rand()%1000;guess: printf(“Please type your guess “);scanf(“%i”,&answer);if(answer==x){printf(“Excellent You guessed the number “);printf(“would you…