Belgeci , 2422 belge yazmış

Sefiller

Bay Myriel genç yaşında evlenmiştir. Eski parlamento üyeleri dağıtıldıktan sonra Bay Myriel İtalya’ya göç etmiştir ve burada uzun süredir hasta olan eşini Fransız İhtilali ile birlikte kaybetmiştir.Uzun bir aradan sonra Bay Myriel tekrar Fransa’ya dönmüştür. Burada rahip olmuştur ve Digne piskoposluğuna atanmıştır. Bu atamayla Bay Myriel kendisinden on yaş küçük olan kız kardeşini ve hizmetçilerini…

İki Türk Öğrenci Dünya İktisat Literatürüne Giriyor

İki Türk öğrenci, yatırımcılara risk dağılımı yaparken nasıl kar edebileceklerini gösteren çalışmaları ile dünya iktisat literatürüne girmeye aday oldu. Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü öğrencisi Hande Erdinç ve Arnavut kökenli Joniada Milla, daha önce hiç kullanılmamış bir yöntem ve veriler ışığında hazırladıkları "Fransa, Almanya ve İngiltere Menkul Kıymetler Borsaları’ndaki Kointegrasyonun Analizi" başlıklı makaleleriyle ABD’de düzenlenen…

Basic Grammer- Verbs And Tenses

Most verbs are action words. They tell you what people, animals or things are doing. act      jump bake   move bend   pull buy     run close   shout cook    sing cross   sit fall      slide fly        stand go       start grow   swim hop      walk Kaynak: Basic English Grammer Book1 belgesi-1666

Basic Grammer- Demonstrative Determiners

The words this, that, these and those are determiners. They are used to tell which thing or person you mean. These words are called demonstrative determiners, or demonstrative adjectives.   This ice cream is delicious. How much is that racket? What is that animal? Bring me that ball. Would you like these apples? Kaynak: Basic…