Küfler

KÜFLERLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Mantar (fungi) ve küf terimleri eş anlamlıdırlar. Mantar, karakteristik özelliklere sahip olan bir grup mikroorganizmayı tanımlamak için kullanılan bir terim, uygun bir biyolojik isimdir. Mayalar ise en basit tek hücreli mantarlardır. Fakat aynı zamanda ekmek küfü ve kültür mantarları, mantar grubunun ana öğeleridir Küfler, sıcak, rutubetli ve karanlık ortamlarda üreyen bir…