Mantarlar

MANTARLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Mantarların hareket özelliği yoktur. Hücre çevresinde belli bir hücre çeperine sahiptirler. Sporla çoğalmaları en önemli özelliklerindendir. Klorofil ihtiva etmezler ve besin maddelerini dışardan hazır olarak alırlar. Çevresel isteklerinde, ortamın ısısı, nem durumu ve asiditesi çok önemlidir.   Biyolojik arıtım yapabilirler. Mantarlar kuru ortamda faaliyet gösteremezler. Suyu ve nemli ortamı severler. Işık ihtiyaçları…

Mayalar

MAYALARLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER Geniş ph, şeker ve alkol konsantrasyonu sınırları arasında gelişir. Maya türleri zorunlu aerobik veya istemli anaerobik (fakültatif anaerobik) fizyolojiye sahip olabilirler. Zorunlu anaerobik maya türü bilinmemektedir. Oksijen yokluğunda fermantatif mayalar enerji elde etmek için karbonhidratları karbon diyoksit ve etanol (alkol) veya laktik asite dönüştürürler. Maya tomurcuklanma yoluyla eşeysiz olarak, veya askospor…

Küfler

KÜFLERLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Mantar (fungi) ve küf terimleri eş anlamlıdırlar. Mantar, karakteristik özelliklere sahip olan bir grup mikroorganizmayı tanımlamak için kullanılan bir terim, uygun bir biyolojik isimdir. Mayalar ise en basit tek hücreli mantarlardır. Fakat aynı zamanda ekmek küfü ve kültür mantarları, mantar grubunun ana öğeleridir Küfler, sıcak, rutubetli ve karanlık ortamlarda üreyen bir…