Mayalar

MAYALARLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER Geniş ph, şeker ve alkol konsantrasyonu sınırları arasında gelişir. Maya türleri zorunlu aerobik veya istemli anaerobik (fakültatif anaerobik) fizyolojiye sahip olabilirler. Zorunlu anaerobik maya türü bilinmemektedir. Oksijen yokluğunda fermantatif mayalar enerji elde etmek için karbonhidratları karbon diyoksit ve etanol (alkol) veya laktik asite dönüştürürler. Maya tomurcuklanma yoluyla eşeysiz olarak, veya askospor…