Mantarlar

MANTARLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Mantarların hareket özelliği yoktur. Hücre çevresinde belli bir hücre çeperine sahiptirler. Sporla çoğalmaları en önemli özelliklerindendir. Klorofil ihtiva etmezler ve besin maddelerini dışardan hazır olarak alırlar. Çevresel isteklerinde, ortamın ısısı, nem durumu ve asiditesi çok önemlidir.

 

Biyolojik arıtım yapabilirler. Mantarlar kuru ortamda faaliyet gösteremezler. Suyu ve nemli ortamı severler. Işık ihtiyaçları yoktur. 20-30 C sıcaklıklarda optimum yaşarlar. -195 c de yaşayabilen türler mevcuttur.

Sıcaklık isteklerine göre;

Psikrofiller : Soğuk ortamı sevenler

Mezofiller:Orta sıcaklığı sevenler

Termofiler:Yüksek sıcaklık sevenler üç grupta toplanırlar.

HÜCRE YAPILARI

Çoğunlukla hareketsiz, çok çekirdekli bir yapıya sahip hücre veya hücreler grubudurlar. Vejetatif yapılar silindir şeklinde tüpsü iplikçilerden meydana gelmiştir.

Bu iplikçilerden bir tanesine hif (hypha) adı verilir. Hiflerin bir araya gelmesiyle oluşan esas Vejetatif yapıya ise, thallus denir.

 

 

Thalluslar bir araya gelerek oluşturdukları yapıya misel denir. Hücre arası bölmelere septum denir.

Mantarların büyümesi hiflerin ucundan dallanması şeklinde olur. Hücre çeperlerinin ortasında çekirdek ve çekirdekçik yer alır.

MANTARLARDA ÇOĞALMA

Eşeyli ve eşeysiz çoğalırlar. Eşeyli ve eşeysiz çoğalmada sporlar görev alır.

EŞEYSİZ ÇOĞALMA                        EŞEYLİ ÇOĞALAMA

1.Bölünme                                            1.Gamet birleşmesi

2.Tomurcuklanarak                               2.Gametangiyum birleşmesi

3.Spor oluşumu                                     3. Somatik birleşmesi

Artrospor                                              Askospor

Blastospor                                            Basidiospor

Konidiospor                                         Zigospor

Sporonjiyospor                                    Oospor


MANTARLARIN FAYDALARI

Organik maddenin parçalanmasında

Organik maddenin parçalanmasında mantarlar ile bakteriler önemli bir rol oynarlar. Tabiatta bulunan organik atıklar temizlenmiş olur. Çünkü organik atıklar büyük bir yer işgal edeceğinden yeryüzünde denge sağlanmış olmaktadır. Organik maddenin parçalanması ile mikroorganizma faaliyeti artmakta ve tabiattaki madde dengesi sağlanmış olur

Çevre mühendisliği uygulamalarında, komposto yapımında ve katı atık depolarında atıkların parçalanmasında biyolojik arıtımda mantarların önemli rolleri vardır.

Endüstri kullanımında, peynir, yoğurt, ekmek, meşrubat vb. alanlarda kullanılır. Asit üretiminde kullanılır.

Besin olarak kullanımında, insan beslenmesinde besin olarak kullanılır.

 

MANTARLARIN ZARARLARI

Mantarları insan ve hayvanlarda oluşturdukları hastalıklara genel anlamıyla mikoz denir. AIDS, kanser, şeker hastalıkları, organ nakli gibi durumlarda doğal veya yapay olarak bağışıklık sistemi baskınlığı için mantar enfeksiyonu ortaya çıkabilir. Mantar sporları havaya karışarak insanda alerji ve astıma sebep olur. Bitkilerde parazit mantarlar hastalıklara neden olurlar. Özellikle tek cins ürüne dayalı tarımda (patates, pirinç gibi) büyük kayıplara yol açabilirler

Zehirleyici etkisi olması: Besin olarak alınan bazı mantarların zehirleyici etkisi olabilmektedir.

wic , 17 belge yazmış

Cevap Gönderin