7 Belge Adana

Adana’nın Gölleri, Denizi, Akarsuları ve Dağları

Akdeniz bölgesinde yer alan Adana; büyükşehir statüsündedir. Seyhan ve Yüreğir merkez ilçelerine ek olarak, 11 ilçesi, 39 beldesi ve 468 köyü bulunmaktadır. Adana ilinde de hızlı bir sanayileşme, şehirleşme ve modernleşme süreci yaşanmaktadır. Çukurova’nın verimli toprakları üzerinde yer alan Adana kenti 1950’li yıllara kadar Seyhan nehri civarında Tepebağ bölgesinde kurulu klasik değerleri taşıyan küçük bir…

Adana Sanayisi

Adana gelişmiş bir ildir.Bugün mevcut havaalanı, otoyol projelen, Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Siteleri, Üniversitesi, yeni açılan konut alanları, sağlık ve eğitim kurumları v.b. yeni atılımlarla gitmektedir. il genelinde faaliyet gösteren ve Adana Sanayi Odası’na kayıtlı, 10 ve daha üstünde işçi çalıştıran işyeri sayısı 732’dir. Bu rakam düşük olarak görülebilir. Ancak faaliyet…

Adana Atatürk Müzesi

Müze binası, Seyhan Caddesi üzerinde 19.yy. da yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, çıkmalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle yapı Bakanlıkça “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edilmiş ve koruma altına alınmıştır. 15 Mart 1923’te Atatürk eşi ile birlikte Adana’ya geldiğinde, Ramazanoğulları’ndan Suphi Paşa’ya ait olan bu binada ağırlanmışlardır. Bina Atatürk…

Adana’nın Eski Tarihi

ESKİ ÇAĞLARDA ADANA      Tarihi araştırmalardan elde edilen bilgilere göre, Çukurova, Yontma taş Devrinden bu yana yerleşim yeri olmuştur. Çukurova’nın en eski yerleşim merkezlerinden biri Tepebağ Höyüğü ilk çağlardan kalmadır. Höyükte rastlanan surlarla çevrili kent çekirdeği burada Neolitik çağda yaşayan kent dönemine ışık tutmaktadır.       Tepebağ’ın güneyinde Taş Köprü’nün bitişğinde eski kale yıktırılarak yerine Adana Kalesi…

Adana’nın Tarihi Eserleri ve Turistik Yerleri

Adana ili tarihi ve tabii güzelliklerle doludur. Kaleler: Adana’da çok sayıda tarihi kale vardır. Ceyhan’dan, Tarsus’a kadar 40-50 dağ kalesi olup bunlardan meşhur olanları şunlardır: Adana Kalesi: Abbasi Sultanı Halife Harun Reşid tarafından, eskiden kalan kale yıkıntıları üzerine 781’de yaptırılmıştır. 1836’da Adana’yı işgal eden Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından yıktırıldığı için bugün temellerinin…

Adana’nın Coğrafyası

Adana kentinin bulunduğu Çukurova Deltası, Akdeniz kıyılarından kuzeyde Toros Dağlari’nin yüksek tepelerine uzanır. Yeryüzü şekilleri bakımından farklı iki bölümden oluşur. Güneyde, il alanının yaklaşık %27’sini kaplayan alçak, sıcak ve verimli ovalar yayılır. Bunların başlıcaları, Seyhan, Ceyhan ve Tarsus ırmaklarının yüzyıllardan beri sürüklediği alüvyonlarla oluşan Çukurova Deltası (Adana Ovası olarak bilinir) ve Ceyhan ırmağının açtığı boğaz…

Adana Yöresinde Yapılan Halk Oyunları

Folklor       Çok değişik uygarlıkların yaşamına sahne olan Çukurova’da Folklor’un da zengin olması doğaldır.       Tarihin çok eski çağlarında yaşayan medeniyetlere ait folklor ürünlerinin hangilerinin bugüne kadar yaşadığı, hangilerinin folklor verimi ile bütünleştiğini saptamaya olanak yoktur. Yöre Türk folklorunun tarihi başlangıcını da 7.yüzyıl olarak söylemek doğru olur.       Anadolu folklorunun genel karekteristiği yöre folklorün de,…