12 Belge Aile Psikolojisi

Büyükanne Ve Büyükbabanın Rolü

 Bir bebeğin doğumu aslında anne-baba olmak, büyükanne-büyükbaba,  teyze olmak gibi bir çok rolün de doğumunu beraberinde getirir. Sabırsızlıkla  beklenen dokuz ayın sonunda anne baba çocuklarına, büyükanne-büyükbaba ise  torunlarına kavuşurlar. Hamilelik sürecinde ruhsal hazırlık yapılmaya çalışılsa da  herkes yeni rolünü, doğum gerçekleştikten sonra yaşamaya başlar.  Aile sistemi içine yeni giren bebek ve yeni roller o zamana …

Çocuk Cinsellikte Neyi Merak Eder?

Çevresini ve dış dünyayı yeni yeni tanımaya çalışan çocuğun özellikle 3 yaş civarında aşırı meraklı olduğu ve bu dönemlerde anne-babasını çeşitli konularda soru bombardımanına tuttuğu bir gerçektir. Bu sorulardan anne ve babayı en çok zorlayanı çocuğun cinsel içerikli soruları olmaktadır. Ansızın, beklenmedik anda böyle bir soruyla karşılaşan anne ve baba ne yapacağını bilmemenin verdiği telaşla…

Ana Okuluna Başlarken

Her yeni durum gibi, çocuğun okula başlaması, uyum sorunu ortaya çıkartacaktır. Çocuklar anaokuluna ilk geldiklerinde anne-babalarından ayrılmak istemez, sarılıp, ürkek gözlerini çevrede gezdirerek, içeri girmekte direnirler. Bu süreç, her çocuğa göre değişir. Bağımsız, kişiliği gelişmiş, güven duygusu pekişmiş, anne-babasının belli saatte gelip kendisini alacağına inanan öğrencinin uyumu daha kolay olur. Başlangıçta çocuğun gösterdiği tepki, okula…

Çocuk Eğitiminde Ödül ve Ceza

Çocuklarına güzel bir şekilde eğitim vermek, onları hayata iyi  şekilde hazırlamak bütün anne babaların temel hedeflerindendir.  Anne babanın her davranışının, yorumunun çocuk üzerinde  etkisi vardır. Anne-baba ve çocuk arasındaki ilişki biçimi ve etkileşim devam  eden bir süreçtir. Bu ilişki biçiminin ve etkileşimin kalitesi çocuğun bütün  hayatını etkileyebilir. Çocukların zamanında müdahale edilmeyen hataları  devam edebilir veya…

Çocuklarda Özgüven

Özgüven, bireyin kendi yeterlilikleri, yetenekleri ve değerleri hakkındaki duygu ve düşünceleridir. İki temel duygu üzerinde şekillenir ; yeterli / yapabilir oluş ve sevilmeye layık oluş Kendileriyle ilgili oluşturdukları bu duygu ve düşünceleri yani kendilerini algılama biçimi, bireyin bulunduğu sosyal ortamlarda etkili ve farklı olabilmelerini, karşılaştıkları yeni problemlerle baş edebilmelerini, çözüm üretebilmelerini, başarısızlık durumlarını kabul edebilmelerini…

Çocuğunuzun Sözünü Kesmeden Dinleyin

Çocukların, küçük yaştan itibaren duygu, düşünce ve isteklerini ifade etme çabası içinde olduğunu, olaylar karşısında duygularını çoğu defa davranış olarak gösterdiğini belirten uzmanlar, "Çocuğa duygularını tanıması ve duygu, düşünce, isteklerini doğru şekilde ifade edebilmesinin öğretilmesi, çocuğun sağlıklı gelişimi için çok önemlidir. Çocuğun sözü kesilmeden, söyleyecekleri bitene kadar dinlenmelidir" uyarısında bulunuyor.    Çocuğun duygu, düşünce ve…

Etkili Aile İletişimi

Değerli anne babalar, Her zaman bilinen bir söz vardır:” Eğitim ailede ba-şlar” Gerçekten de çocuğa aile içinde gereken beceri-leri kazandırmaya çalı-şıyoruz. Ama ne kadarını ve nasıl. Zaten önemli olanda “Nasıl” sorusunun cevabı. Her aile başarılı çocuklar yetiştirmek ister. Bunun için çocuklarına mümkün olduğunca iyi bir gelecek sağlamaya çalışırlar. Onları iyi okullarda okut-mak ister, bunun için…

Ailedeki Stres Etkenleri Ve Çocuk

Çocuklarda dahil olmak üzere yaşayan her canlıyı psikososyal stres etkenleri etkiler. Zaten stres etkeninin bir insanı etkilememesi durumunda da normal bir psikolojik yapıdan bahsetmek zor olur. Bu etkilenme her bireyde az veya çok değişik şekillerde görülür. Çocuğun yetişmesinde ve hayata adım atmasında birincil , en önemli ve vazgeçilmez basamak olan aile ortamı da çocukların psikososyal…

Toplum ve Aile Etkileşiminin Değerlendirilmesi

    Aile toplumun en küçük yapı taşını oluşturur. Ailedeki sıkıntılar topluma , toplumdaki sıkıntılar aileye yansır . Sağlıklı toplumu , sağlıklı aileler oluşturur. Ailenin sosyokültürel durumu , toplumun sosyokültürel durumunu belirler.Toplum ve aile sürekli iyi veya kötü etklileşim içerisindedir.    Aile toplum etkileşimi sağlıklı olmaz ise ailede ve toplumda bazı sıkıntılar oluşabilir. Aile, içinde bulunduğu toplumun…

Anne Babanın ve Aile ortamının Çocuğa Etkileri

    Anne babanın ve aile ortamının çocuğun ilk doğduğu andan itibaren devam eden süreç içerisinde çocuğa etkisi büyük olmaktadır. Anne babanın kişilik yapıları , eğitim durumları , meslekleri , zeka düzeyleri , bedensel ve ruhsal hastalıkları , psikososyal durumları , sosyokültürel statüleri , yetişme tarzları ve kendi anne babalarından gördükleri  muamele ,çocuğa yaklaşım tarzları ,…