12 Belge Aile Psikolojisi

Toplum ve Aile Etkileşiminin Değerlendirilmesi

    Aile toplumun en küçük yapı taşını oluşturur. Ailedeki sıkıntılar topluma , toplumdaki sıkıntılar aileye yansır . Sağlıklı toplumu , sağlıklı aileler oluşturur. Ailenin sosyokültürel durumu , toplumun sosyokültürel durumunu belirler.Toplum ve aile sürekli iyi veya kötü etklileşim içerisindedir.    Aile toplum etkileşimi sağlıklı olmaz ise ailede ve toplumda bazı sıkıntılar oluşabilir. Aile, içinde bulunduğu toplumun…

Anne Babanın ve Aile ortamının Çocuğa Etkileri

    Anne babanın ve aile ortamının çocuğun ilk doğduğu andan itibaren devam eden süreç içerisinde çocuğa etkisi büyük olmaktadır. Anne babanın kişilik yapıları , eğitim durumları , meslekleri , zeka düzeyleri , bedensel ve ruhsal hastalıkları , psikososyal durumları , sosyokültürel statüleri , yetişme tarzları ve kendi anne babalarından gördükleri  muamele ,çocuğa yaklaşım tarzları ,…

Aile Çeşitlerinin Değerlendirilmesi

     İdeal Aile: İster yalnız baba çalışsın , ister anne baba birlikte çalışsın ,ister se göç etmiş olsun , evde rol dağılımı ve yetkilerin ortak olduğu , kurallara sonuna kadar bağlı , ortak kararlarda ortak söz sahibi olan , birbirinin hak ve hukukuna saygılı , çocukları ve evdeki diğer bireyler  ile her yönden yakından ilgili…

Aile Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

   Aile , bireyin ve toplumun fonksiyonlarında en temel öğedir. Aile ,bireyin yaşamında çok önemli bir yer tutan beslenme , bakım , sevgi ihtiyacı , duygusal gelişim  , psikolojik gelişim , eğitim ,kültürel değerleri kazanma , sağlıklı zeka gelişimini sürdürme gibi temel ihtiyaçlarını karşıladığı birincil yer ve çevredir.    Aile üyeleri arasındaki ilişkiler ve aile ortamı…

Büyükanne Ve Büyükbabanın Rolü

 Bir bebeğin doğumu aslında anne-baba olmak, büyükanne-büyükbaba,  teyze olmak gibi bir çok rolün de doğumunu beraberinde getirir. Sabırsızlıkla  beklenen dokuz ayın sonunda anne baba çocuklarına, büyükanne-büyükbaba ise  torunlarına kavuşurlar. Hamilelik sürecinde ruhsal hazırlık yapılmaya çalışılsa da  herkes yeni rolünü, doğum gerçekleştikten sonra yaşamaya başlar.  Aile sistemi içine yeni giren bebek ve yeni roller o zamana …

Çocuk Cinsellikte Neyi Merak Eder?

Çevresini ve dış dünyayı yeni yeni tanımaya çalışan çocuğun özellikle 3 yaş civarında aşırı meraklı olduğu ve bu dönemlerde anne-babasını çeşitli konularda soru bombardımanına tuttuğu bir gerçektir. Bu sorulardan anne ve babayı en çok zorlayanı çocuğun cinsel içerikli soruları olmaktadır. Ansızın, beklenmedik anda böyle bir soruyla karşılaşan anne ve baba ne yapacağını bilmemenin verdiği telaşla…

Ana Okuluna Başlarken

Her yeni durum gibi, çocuğun okula başlaması, uyum sorunu ortaya çıkartacaktır. Çocuklar anaokuluna ilk geldiklerinde anne-babalarından ayrılmak istemez, sarılıp, ürkek gözlerini çevrede gezdirerek, içeri girmekte direnirler. Bu süreç, her çocuğa göre değişir. Bağımsız, kişiliği gelişmiş, güven duygusu pekişmiş, anne-babasının belli saatte gelip kendisini alacağına inanan öğrencinin uyumu daha kolay olur. Başlangıçta çocuğun gösterdiği tepki, okula…

Çocuk Eğitiminde Ödül ve Ceza

Çocuklarına güzel bir şekilde eğitim vermek, onları hayata iyi  şekilde hazırlamak bütün anne babaların temel hedeflerindendir.  Anne babanın her davranışının, yorumunun çocuk üzerinde  etkisi vardır. Anne-baba ve çocuk arasındaki ilişki biçimi ve etkileşim devam  eden bir süreçtir. Bu ilişki biçiminin ve etkileşimin kalitesi çocuğun bütün  hayatını etkileyebilir. Çocukların zamanında müdahale edilmeyen hataları  devam edebilir veya…

Çocuklarda Özgüven

Özgüven, bireyin kendi yeterlilikleri, yetenekleri ve değerleri hakkındaki duygu ve düşünceleridir. İki temel duygu üzerinde şekillenir ; yeterli / yapabilir oluş ve sevilmeye layık oluş Kendileriyle ilgili oluşturdukları bu duygu ve düşünceleri yani kendilerini algılama biçimi, bireyin bulunduğu sosyal ortamlarda etkili ve farklı olabilmelerini, karşılaştıkları yeni problemlerle baş edebilmelerini, çözüm üretebilmelerini, başarısızlık durumlarını kabul edebilmelerini…

Çocuğunuzun Sözünü Kesmeden Dinleyin

Çocukların, küçük yaştan itibaren duygu, düşünce ve isteklerini ifade etme çabası içinde olduğunu, olaylar karşısında duygularını çoğu defa davranış olarak gösterdiğini belirten uzmanlar, "Çocuğa duygularını tanıması ve duygu, düşünce, isteklerini doğru şekilde ifade edebilmesinin öğretilmesi, çocuğun sağlıklı gelişimi için çok önemlidir. Çocuğun sözü kesilmeden, söyleyecekleri bitene kadar dinlenmelidir" uyarısında bulunuyor.    Çocuğun duygu, düşünce ve…