69 Belge Fizik

Görünmezlik Sistemleri Üzerine

Birkaç yıldır bir bilimsel furya var,görünmezlik ve sistemi…Benim bu furya ortaya çıkmadan önce ortaya döktüğüm ve elektroniksel sistemler ile yapılan ama sadece teoride kalmış bir düşüncem vardı.İşte bu yazımda sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Öncelikli olarak insanlar neden görünmez olmak ister?İsterseniz önce bu soruya bir yanıt arayalım.Öncelikli olarak ulusal ilişkilerde ve uluslar arası ilişkilerde insanların bazı…

Yarasa Uçak Sistemleri Üzerine

Uçak sistemleri tarih içerisinde birçok değişikliğe ve yeniliğe maruz kalmıştır.İlk yapılan uçak sistemleri ile günümüzdeki uçak sistemleri arasında birçok fark vardır.Olayı sadece teknolojik boyutta değil konfor boyutunda da düşünmek gerekmektedir.İlk yapılan ve konforsuz olan uçaklarından bugünün konforlu uçakları arasında birçok fark vardır.Ama neticede bu konforun temelinde yatanda teknolojik gelişmelerdir. Teknolojik gelişmeler sadece uçakların konforlu olmasını…

Işınlama Sistemleri Üzerine

İnsanlar,sahip oldukları yapı gereği rahat yaşamayı ve işlerinin kolay olmasını severler.Bu durum rahat bir yolculuk yapmak içinde geçerlidir.Tarih boyunca insanlar çoğunlukla yaya ve ileriki dönemlerde binek hayvanlarının üzerinde yolculuklar yapmış ve bu yolculuklar hem çok uzun sürmüş ve hem de rahatsız edecek tarzda olmuştur.Zaman içerisinde belli taşıtlar bulunmuş ve yolculuk süresi daha kısa olmuş,ayrıca yolculuklar…

Dalgalar Ve Fizik

Tarih içerisinde insanlar su kenarlarında oturup,su birikintisine attıkları çakıl taşları sayesinde oluşturdukları dalga hareketini gözlemlemiştir.Birbirlerine seslenirken,yada hayvanları ses çıkarırken oluşan dalga hareketini işitmişlerdir.Güneşten gelen ve 7 rengin birleşmesi ile oluşan dalga hareketini gözlemlemişlerdir.İlk ateşin bulunması ile beraber,ateşin çıkardığı ışık ve kızılötesi dalga olan ısı hissedilmiştir.         Dalga ifadesi fiziğin olmazsa olmazları haline gelmesi ise 19.yy…

Fission Ve Füzyon

İnsanoğlu tarih boyunca tabiatının vermiş olduğu merakla bilimsel çalışmalar yapmış ve bugünkü 21.yy biliminin oluşmasında milyonlarca bilgin rol almıştır.İnsanoğlunun ilkel düzeyde uğraştığı bilimden,günümüzdeki ileri düzeydeki bilim seviyesine gelinceye kadar bir çok çalışma ve zorluk insanlığın önüne çıkmıştır.İlkel düzeydeki bilimin içerisine falcılık girmiş,bunun yanısıra 4 elementi belli oranlarda karıştırarak altını oluşturmaya çalışan simyada girmiştir.Ama ne olursa…

Işık Ve Enerji

Enerji sistemleri,tarih içerisinde değişik koşul ve şekillerde kullanılmış ve kullanılmaya da devam etmektedir.Tarih içerisinde ilkel toplumlarda bilinen enerji kullanımı,insanlar olup,kas gücü ile yapılan işlemler insanlığın olmazsa olmazları arasına girmiştir.Daha ileri ki yıllarda ise su gücü ve rüzgar gücü sayesinde enerji sistemleri şeklini değiştirmeye başlamıştır.Buna birde hayvanların evcilleştirilip kullanması da eklenince,enerji kullanımı daha ileri bir boyuta…

Kozmik Işınlar Üzerine

Kozmos adı verilen ve enerji ile maddenin iç içe olduğu büyük alan içerisinde,belkide küçük bir pirinç tanesi kadar yer kaplamıyoruzdur.Kozmos içerisinde yer alan Dünya gezegeninde yaşayan bizler,uzayı ve uzay ile ilgili  bağlantılı olarak enerji-madde dönüşümlerini ne kadar biliyoruz?Bu soru ve sorulara ait türev ve integral sorular birbiri ardınca gelebilir,tarih boyunca da gelmiştir.4 element vardır diyerek…

Kaybeden Bilim

İnsanoğlu, yapısında yer alan merak, insanoğlunu araştırmaya ve olayların neden sonuç ilişkisini öğrenmeye itmiştir. Yüzyıllar içerisinde yapılan çalışmaların temelini insana hizmet olarak görülse de, bu araştırmaların asıl nedeni insanda yer alan meraktır. İnsana hizmet ise neden olmayıp bir sonuçlar zinciri olarak değerlendirilebilinir. Sizce bilgin dediğimiz kimseler az meraklı insanlar mı? Yaşamları incelendiği zaman, çocukluktan itibaren…

Enerji Ve Güç

Dışarıda yer alan otomobillere baktığımız zaman, bir hareketin olduğu ve otomobilin eksoz denilen kısmından dumanın çıktığını görürüz. Diğer taşıt araçlarının da aynı şekilde hareket ettiklerini ve eksozlarından dumanların çıktığını görmekteyiz.         Evde kullandığımız araçlarında çalışması için bir prize ihtiyaç duyarız. Bu aletler ya hareket sağlamakta(rondo gibi), ya da ses sağlamaktadır(radyo gibi).         Ne şekilde olursa…

Paralel Evrenler Ve İmaginer Sayılar

Büyük bilgin Einstein, relativite teoremini anlatırken oldukça zorlanmış ve bunu değişik örneklerle ifade etmeye çalışmıştır. Hızın, parçacıklar üzerinde etkisi ve algısal duyularla ifade şekli, bu bilginin anlatım şeklini zorlamış ve bu gün bile fizkçilerin öğrencilerine anlatmada zorluk çekmelerine neden olmaktadır.         Kütlenin sonsuz ifade edilmesi, ışık hızı ifadesinin anlatımında zorlanmalara neden olan olayların başında gelmektedir.…