16 Belge Genclik Psikolojisi

Kişilik Bozuklukları ve Gençlik

       Kişilik bozukluklarının bir çok farklı görünümü olmasına karşın kişilik bozukluklarının gençlerde görünümü erişkinlerdekine benzerdir.Genelde kişilik bozukluğu tanısı belli bir yaştan sonra konmasına rağmen bu durumların gençlerde görülen şekilleri belli bir seviyede erişkinlere benzerlik gösterir. Kişilik bozukluklarının ortak özelliği olaylar karşısında  sürekli başkalarını suçlama şeklindedir.Genel olarak kişide normal gelişim ve beklenene göre önemli ölçüde sapmalar şeklinde…

Dürtü Kontrol Bozukluklarının Görünümü

         Dürtü kontrol bozukluklarında genel gidişat konusunda anne babalar dikkatli olmalıdır.Gencin sosyal ilişkilerini,psikososyal durumunu bozacak sıkıntılı durumlara yol açabilir. Bu durumda kişi belli konularda kendini kontrol etmeyi zor bulur.Dürtülerin kontrol edilmesi,engellenmesi ve yönlendirilmesi konusunda sıkıntılar vardır.Öfke Patlamala:Gençlerde  başka psikiyatrik durumlarında eşlik edebildiği bu bozuklukta,Gençlerde  normalden  çok daha sık olarak ufak tefek sebeplerle dahi olsa,olaylar karşısında…

Uyku Bozukluklarının Görünümü

         Uyku bozuklukları gençlerde erişkinlere benzerlik gösterir.Uyku durumu kişinin ruh hali ile çok yakından ilgilidir.Uyku esnasında gösterilen belirtiler kişinin genel durumunu da yansıtır.Özellikle genel psikososyal stres faktörlerine ilk verilen sistemik bedensel cevaplardan bir tanesi de uyku bozukluğudur.       Uyku bozukluklarında uykunun niceliği ve niteliği bozulur.Uykuya dalma güçlüğünde kişide psikiyatrik problemler gözden geçirilmelidir.Depresyon, kaygı bozuklukları,obsessif kompulsif…

Yeme Bozukluklarının Görünümü

            Yeme bozuklukarının gençlerdeki görünümü daha çok anoreksiya nervoza ve bulimia nervoza şeklindedir.      Anoreksia Nervoza:Anoreksiya nervozada kişinin beden imajına yönelik endişeleri ile beraber yemek yeme alışkanlığının bozulması ve gittikçe ciddi bir biçimde kilo kaybetmesi ile oluşur.Daha çok genç kızlarda ergenliğe adım atılan yıllarda görülür.Yeme problemleri ile beraber  adet düzensizlikleri başlar ve adet görmemeye kadar…

Dissosiyatif Bozukluklar

       Dissosiyatif bozukluklar son zamanlarda daha iyi tanınır hale gelmiştir. Dissosiyatif bozuklukların başlıca özelliği bütünleşmiş,bilinç,bellek, kimlik,ve çevrenin algılanmasında  güçlük olmasıdır.       Dissosiyatif amnezide kişinin geçmişe ait belleğinde boşluklar olması yani yaşadığı dönemleri şu an hatırlamadığı bir durumun olmasıdır.Bu durum kişinin geçmişteki bütün hayatına dair herhagi bir zaman dilimi olabilir.        Dissosiyatif füg denen durumda ise kişinin hiç…

Psikotik Bozukluklar ve Şizofreni

          Psikotik bozukluklar erkeklerde genelde onlu yaşların sonunda bayanlarda ise yirmili yaşların sonunda başlar.Bunun dışında 4-5 yaşlarında başlayan olgular bildirildiği gibi,geç yaşlarda da ortaya çıkabilir.Psikotik bozuklukların genelde ilk yerleşmesi sinsi bir şekilde olsada daha sonra gürültülü bir şekilde bu tablo gelişir.Genelde psikotik bozukluklar başlamadan önce içe kapanma,ilgi ve istekte azlık,duygulanımda kısıtlılık şeklinde belirtiler başlar.Bu…

Somatoform Bozukluğunun Görünümü

           Sosyal fobi kişinin sosyal ortamlarda belirgin sıkıntı duyması,buna bağlı o ortamlara girmek istememesi ve işlev kaybına uğraması ile karakterizedir. Sınıfta öğrenci söz almak istemez,tahtaya kalkınca veya söz alınca rezil olacağından yanlış yapacağından ve küçük düşeceğinden endişe eder.Aynı zamanda tahtaya kalkınca yüzü kızarır,kalbi hızla çarpmaya başlar,terleme olabilir.Hatta panik atağı benzeri bir durumda oluşabilir.Kişi bu kaygısını…

Özgül Fobi ve Gençler

          Sosyal fobi kişinin sosyal ortamlarda belirgin sıkıntı duyması,buna bağlı o ortamlara girmek istememesi ve işlev kaybına uğraması ile karakterizedir. Sınıfta öğrenci söz almak istemez,tahtaya kalkınca veya söz alınca rezil olacağından yanlış yapacağından ve küçük düşeceğinden endişe eder.Aynı zamanda tahtaya kalkınca yüzü kızarır,kalbi hızla çarpmaya başlar,terleme olabilir.Hatta panik atağı benzeri bir durumda oluşabilir.Kişi bu…

Sosyal Fobi ve Gençler

          Sosyal fobi kişinin sosyal ortamlarda belirgin sıkıntı duyması,buna bağlı o ortamlara girmek istememesi ve işlev kaybına uğraması ile karakterizedir. Sınıfta öğrenci söz almak istemez,tahtaya kalkınca veya söz alınca rezil olacağından yanlış yapacağından ve küçük düşeceğinden endişe eder.Aynı zamanda tahtaya kalkınca yüzü kızarır,kalbi hızla çarpmaya başlar,terleme olabilir.Hatta panik atağı benzeri bir durumda oluşabilir.Kişi bu…

Obsesif Kompulsif Bozukluğunun Tanımı

          Obsesif kompulsif bozuklukta önlenemeyen obsesyonlar(saplantı ve takıntılar) ve bunlara bağlı kompulsyonlar(kendini yapmaktan  alamadığı ,obsesyonlarının verdiği kaygıyı gidermek için yaptığı davranışlar,ritüeller ) olur.Bu durum kişi için önemli derecede zaman ve işlev kaybına neden olur. Klinik olarak tanı koymak için bu obsesyon ve kompulsyonlara günde en az bir saat harcamalıdır.Aynı zamanda kişi bütün bu yapmak…