13 Belge Coğrafya

Türkiye’deki Toprak Çeşitleri ve Özellikleri

TÜRKİYE’DE TOPRAK ÇEŞİTLERİ  A) ZONAL TOPRAKLAR ( YERLİ TOPRAKLAR ) Ülkemizde düz ve hafif eğimli alanlarda iklim şartlarının etkisi altında oluşan fiziksel ve kimyasal özellikleri açısından farklı horizonlar ve katlar gösteren topraklardır. A.1 KIRMIZI RENKLİ AKDENİZ TOPRAKLARI ( TERRA – ROSSA ) Bu topraklar, Marmara Bölgesi’nin güney kesimi ile Ege Bölümü ile Akdeniz Bölgesi’nin tamamında…

Türkiye’nin Bitki Örtüsü

TÜRKİYE’NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ Özellikler: 1-Bitkiler hayvanların besin kaynağıdır. 2-Bitkiler toprakların aşınmasını ve sellerin oluşumunu sağlar. 3- Bitkilerden ilaç yapılır. 4-Canlıların beslenmesinde ve kullandığımız bazı mal ve eşyaların üretiminde yer tutar. 5-Bitkiler çeşitli topluluklar halinde bulunur (Orman ,Çalı, ot gibi) 6-Türkiye’de 12.000’den fazla bitki türü bulunur.Bu yüzden dünyada ekvatoral bölgeden sonra oldukça zengin bir ülkedir. 7-Ülkemizde…

Türkiye’deki Akarsu ve Barajlar

Türkiyedeki Akarsu ve Barajlar TÜRKİYE’ DE AKARSU VE BARAJLAR 1. AKARSU Yağmur olarak yeryüzüne düşen su üç yoldan dağılır. Bir bölümü güneşin e rüzgarın etkisi ile buharlaşarak, atmosfere geri döner. Bir bölümü birleşerek dereleri ya da çayları oluşturur. Geri kalanı da toprağın Altına sızar. Sızan suların büyük bir bölümü sonradan kaynaklar halinde yeniden toprağın üstüne çıkarak akarsulara…

Türkiye’nin Ekonomisini Etkileyen Coğrafi Etmenler

Türkiye’de Ekonomi Bir bölgede ekonomi, doğal ortamın etkileri altında doğmuş ve gelişmiştir. Türkiye’de ekonominin gelişmesini etkileyen coğrafi etmenler şunlardır.  Coğrafi Konum Türkiye enlemine bağlı olarak ılıman kuşakta yer alır. 4 mevsim belirgin olarak görülür. Bu durum tarımsal ürün çeşitliliğini artırıp, turizm faaliyetlerini çeşitlendirmiştir. Kıtalar arasındaki konuma bağlı olarak endüstrileşmiş Batı Avrupa ülkeleriyle petrol üreten Orta Doğu ülkeleri…

Türkiye’deki Dağların Ve Ovaların Oluşumu

DAĞ OLUŞUMU (OROJENİK) HAREKETLERİ                                                                                   Bu hareketler dar zamanda, dar olaylar olarak belirir ve tabakaların duruşunu bozarlar. Hareketler yatay ve dikey olmak üzere iki yönde gelişir. Genellikle, yatay (tanjansiyal) hareketler kıvrılma ve kıvrım dağlarına, dikey hareketler de (radial) kıvrılma ve kırık dağlarına yer verirler. Bununla birlikte, bu iki gurup arasında kesin bir sınır çizmek olanaksızdır. Çünkü,…

Göller Ve Oluşumları

Karalar üzerindeki çukurlarda birikmiş durgun sulara göl denir. Bulundukları bölgenin iklim jeolojik ve jeomorfolojik yapısına bağlı olarak farklılık gösteren dünyanın hemen her tarafına dağılmış irili ufaklı bir çok göl bulunur. Dünyanın en büyük gölü Asya kıtasında Hazar ve en derin gölü de yine bu kıtada Baykal gölüdür. Göller yağışlarla göle dökülen akarsularla ve kaynaklarla beslenirler.…

Ilıman iklim

B. ILIMAN İKLİMLER: 1. Akdenizİklimi                                                                                                                      Genel olarak, 30° – 40° enlemleri arasında görülür. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Yıllık ortalama sıcaklık 15 – 20°C dir. Yıllık sıcaklık farkı ise 18°C kadardır. Yıllık yağış miktarı 600 – 1000 mm arasında değişir. En fazla yağış kışın, en az yağış yazın görülür. Karakteristik bitki örtüsü,…

Sıcak İklimler

1Ekvatoralİklim                                                                                                                                                     Ekvator çevresinde, 0° – 10° Kuzey ve Güney enlemleri arasında görülür. Yıllık ortalama sıcaklık 25°C dolayındadır.  Yıllık sıcaklık farkı 2 – 3°C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den fazladır. Her mevsim yağışlı olmakla birlikte, ekinoks tarihlerinde yağış maksimum düzeye erişir. Tabii bitki örtüsü oldukça gür ve geniş yapraklı ormanlardır. Ekvatoral iklim, Amazon…

Coğrafyanın Prensipleri

Coğrafya’nın kullandığı üç temel prensibi vardır. Bunlar; dağılış, ilgi ve bağlılık ile nedensellik‘tir.Coğrafyacı araştırmalarını bu üç temel prensibe göre yaparak ortaya koyar. Bu prensip coğrafyanın en önemli prensibidir. Coğrafya araştırmalarına neden olan konuların belirli bir alandaki yayılışı ve bulunuş biçimleri, dağılış olarak ifade edilir. Buradaki alan bir yöre olabileceği gibi, havza, bölüm, bölge, ülke, kıta…

Çoğrafya İle İlgili İlginç Bilgiler

YER KABUĞUNUN OLMADIĞI YER Atlas Okyanusu ortasında Yeşilburun Adaları ile Karayipler arasında okyanus tabanında yapılan araştırmada binlerce kilometre karelik alande denizel kabuk yok.Manto tabakası açık bir yara gibi görünüyor.Bölgede yerkabuğu hiç mi oluşmamıştı yoksa fay hareketleri ile mi ortadan kalktı ?Bu soruların cevabı henüz verilmiş değil. Bilim ve Teknik 473 *** ABD’de Yellowstone’deki on bir…