2 Belge Kelime Ezberleme

Dil Sınavlarında Çıkan En Önemli 1000 Kelime

1. abandon = (1) (birini) terk etmek (= leave) (2) bir şeyden vazgeçmek (= give up)2. abbreviate = (1) kısaltmak, özetlemek (2) (matematikte) sadeleştirmek3. abolish = (toplumdaki tabuları) yıkmak, sona erdirmek (= do away with)4. absorb = içine çekmek, emmek5. abstain from = (alkol, ilaç vb) — den sakınmak/ uzak durmak (=avoid from) !6. abundance…