2 Belge Ekonomi Tarihi

Yeni Iktisat Tarihi ( Klimetri )

Klimetrik (Cliometric) tabiri en basit şekliyle iktisat teorisi ilekantitatif tekniklerin tarih araştırmalarına uygulanması anlamınagelmektedir. Tarih düşüncesi –clio- ifadesinin ölçme tabiriylebirleşmesinden elde edilen cliometric kelimesini ilk defa matematikseliktisatçılardan olup ilk klimetrik iktisat tarihçilerinden Lance Davisve Jonathan Hughes ile ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirmiş StanleyReiter kullanmıştı. Bu tarihten sonra yeni iktisat tarihi akımıklimetrik ekol olarak da anılmaktadır.GİRİŞİktisat tarihi yeni…

Paramız Ne Zaman Konvertıbıl Oldu ?

Türkiye de uzun yıllar kambiyo kontrollerinin pençesinde inlemişti. Hatta bir bardak tabağın kaçak olması üzünden birçok ünlü insanımızı hapse bile atmıştık. 1985 yılına gelindiğinde, Türkiye’de ağır cezada, kasasında 50 dolar bulundurmaktan yargılanması süren işadamlarımız bulunuyordu. 32 sayılı karar 1983 yılında kambiyo kontrollerinin kaldırılmaya başlandığı önemli bir aşamadır. Bundan sonraki aşama Türkiye’nin OECD sermaye hareketleri ve…