2 Belge Bilim Tarihi

Bilim Tarihi (Kronoloji)

Bilim Tarihi 150 Ptolemaios, yıldızlarla gezegenlerin hareketleri hakkındaki Almagest’i yazdı. 161 Yunanlı anatomici Galenos, daha sonra ünlü bir doktor olacağı Roma’ya yerleşti. 287 M.Ö. 287’de matematikçi ve mucit Arşimet doğdu. 335 Aristoteles, doğa tarihiyle ve evrenin yapısıyla ilgili önemli bilimsel kitaplar kaleme alır. 387 M.Ö. 387’de Filozof Platon, Atina’da Akademia’yı kurdu. 399 Yunanlı filozofların en…

Osmanlı’da Bilim

 Osmanlılar döneminde yaşamış olan Türk bilginlerinin bilimselfaaliyetleri hakkındaki bilgilerimiz yeterli değildir. Çoğu, zamanınbilim dili olan Arapça ile yazılmış bilimsel eserlerin büyük bir kısmıhenüz incelenmediği için, Osmanlı bilim tarihine ilişkin genelyargılarda bulunmaktan şimdilik kaçınmak gerekir. Ancak XVI. yüzyılınünlü bilginlerinden Takîyüddîn’in astronomi ve matematik sahalarındakiçalışmaları, gelişmiş bir bilimsel bilgi birikimine ilişkin çok güçlüipuçları vermektedir.Osmanlılar dönemindeki bilimsel etkinlikler,…