5 Belge Kriptoloji

Macroscopic Coherence and Remote Entanglement

On the tail of one recent experiment in quantum computing, we see two very interesting news about recent discoveries. The first one deals with superposition at the macroscopic level: "The researchers have successfully superposed light beams, which produces a state that appears to be both on and off at once.". Up to now experiments on…

Çift Anahtarlı Bilgi Güvenliği

Elektronik iletişim, günümüzde kağıt üzerinde yazı yazarak yapılan her türlü iletişimin yerine geçmeye adaydır. Çok uzak olmayan bir gelecekte kişi/kuruluş/toplumların, özel/kamusal/resmi haberleşmelerini elektronik iletişim ağları üzerinden yapabilmeleri açık ağlar üzerinden iletilen bilginin güvenliği ve güvenilirliğiyle yakından ilgilidir. Açık ağlarda bilgiyi tehdit eden unsurlar üç başlık altında toplanır: Başkası dinleyebilir Bilgi değiştirilebilir Kimlik taklit edilebilir Bilgi…

Kriptoloji Nedir ? ve Tarihçesi

Yunanca Kryptos Logos (Gizli kelime) tamlamasından gelen Kriptoloji, toplumda bir haberleşmenin gizli tutulabilmesi üzerinde çalışan bilim olarak düşünülse de aslında anlamı daha geniştir, çözülebilmesi çok zor matematik problemleri ve mekanizmaları inceleyen Kriptografiyi ve bu problemleri ve mekanizmaları çözmeyi hedefleyen ve saldırıları belirleyen Kriptoanalizi içerir. Şifreleme (Encryption), Veriyi bir anahtarla şifrelemeye verilen addır. Hedef, veriyi, gerekli…

Asimetrik Anahtar Algoritmaları

Bu algoritmalara “açık anahtar algoritma­ları” da deniliyor. Anahtarın güvenlik problemi bu algoritma sayesinde çözülü­yor. Çünkü şifreleme için ve şifre çözme için iki ayrı anahtar kullanılıyor. Şifreleme için kullanılan anahtar açık, alenen bili­nen bir anahtar (public key). Ancak şifre çözmede kullanılan anahtar ise gizli (pri-vate key). Gizli anahtar kimseye verilmi­yor. Açık anahtar ise bilakis rahatlıkla herkese…

Simetrik Anahtar Algoritmaları

Bu tür şifrelemede şifreleme ve şifre çözme için aynı anahtar kullanılır. Anahtarın saklı tutulmasından ötürü bu tür algoritmalara “gizli anahtar” algo­ritmaları da denilmekte. Bu algoritma­ların avantajı basit ve kolay uygulana­bilir oluşu. Aynı zamanda bunlar hızlı ve verimli. Ancak bu algoritmaların en zayıf tarafı şifreleme ve şifre çözme için aynı anahtarın kullanılıyor olması. Tek bir anahtarın…