Simetrik Anahtar Algoritmaları


Bu tür şifrelemede şifreleme ve şifre çözme için aynı anahtar kullanılır. Anahtarın saklı tutulmasından ötürü bu tür algoritmalara “gizli anahtar” algo­ritmaları da denilmekte. Bu algoritma­ların avantajı basit ve kolay uygulana­bilir oluşu. Aynı zamanda bunlar hızlı ve verimli. Ancak bu algoritmaların en zayıf tarafı şifreleme ve şifre çözme için aynı anahtarın kullanılıyor olması. Tek bir anahtarın güvenliği nasıl sağlanabi­lir? Diğer şahıslara bu anahtar güvenli olarak nasıl gönderilebilir? Kendi içinde tekrar eden bir durum, ilaveten diğer şahısların anahtarı gizli tutacağından nasıl emin olabilirsiniz? Dolayısıyla bu algoritmalar daha çok paylaşımın ol­madığı durumlarda uygun. Bilgisayarı­nızdaki dosyaların veya sabit diskinizin şifrelenmesi gerektiğinde rahatlıkla kullanılabilir.
Literatürde bilinen bazı simetrik anah­tar algoritmaları şunlar:
DES (Data Encryption Standard): IBM tarafından geliştirilen DES 1977 yılında Amerikan hükümeti tarafından resmi bir standart olarak kabul edildi. En meşhur kriptografi algoritmalarından olan DEŞ yayınlandığı günden itibaren sayısız sal­dırılara uğradı. Bu girişimlerden bir kıs­mı başarılı oldu. Şifreleme için DEŞ 56 bit anahtar kullanıyor. Kaynak kodu üc­retsiz olarak temin edilebilir.
IDEA (International Data Encryption Algorithm): Bu yöntem DES’e kıyasla iki kat daha hızlı ve oldukça yüksek güven­lik sağlıyor. Şimdiye dek üretilen en hızlı ve en güvenilir algoritma olduğu düşünü­lüyor. 128 bit anahtar kullanıyor. Kaynak kodu ücretsiz olmasına rağmen ticari amaçlı kullanımlar için lisans gerekiyor.
RC5 (Rivest Cypher version 5): RSA gru­bu tarafından geliştirilmiş anahtar uzun­luğu değişken bir yöntem. Anahtar uzun­luğu 56, 64 veya 128 bit olabilir. Kaynak kodu ücretsiz olmasına rağmen ticari amaçlı kullanımlar için lisans gerekiyor.
Blowfish: Bruce Schneier tarafından yazılmış algoritma orta düzeyde hıza sa­hip. Güvenilirliği ise yüksek. Anahtar uzunluğu 32 ile 448 bit arasında değişi­yor. Ücretsiz olarak kullanılabilir.
Kaynak: NetLIFE Eylül 2000 Sayısı
http://www.disbributed.net/
http://www.mikrohaber.com/
Türkiye Kriptografi Sayfaları: http://gsu.linux.org.tr/kripto-tr/
belgesi-700

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin