4 Belge Saldirganlik Olcegi Gecerlik Guvenirlik Calismasi

Ozet

Saldırganlıgın pek çok tanımı yapılmakla birlikte, bu çalısmadasaldırganlık, (Aggressiveness), baskalarına, hayvanlara ve nesnelerekazara ya da niyetli bir seklide, fiziksel zarar vermeyi içeren davranıs biçimiolarak tanımlanmıstır .Bu çalısmada, on-onbir yaslarında, ilkögretim birincikademedeki çocukların saldırganlık düzeylerini belirlemek amacıyla, temeldeSosyal Ögrenme ve Bilissel Kurama dayanan bir “Saldırganlık Ölçegi”gelistirilmesi amaçlanmıstır. Saldırganlık ölçeginin geçerlik düzeyi, yapıgeçerligi ve kapsam geçerligi ile…

Yontem

Örneklem : Arastırma örneklemi, Burdur Merkez ilkögretimokullarından küme örnekleme yolu ile belirlenen, Özboyacı , Sakarya,Yardım Sevenler, Seker, Cumhuriyet, Türk Hava Kurumu ve Altın TerimSolmaz ilkögretim Okullarının, 2001-2002 ögretim yılı dördüncü ve besincisınıflarına devam eden, toplam 450 ögrenciden olusmaktadır. Verilerinanalizinde SPSS .10 paket programı kullanılmıstır.Saldırganlık Ölçeginin Gelistirilmesi ile lgili Çalısmalar : Ölçekmaddelerini olusturmak için, ilkögretim birinci…

Sonuc ve Oneriler

Bu çalısmada, on-onbir yaslarındaki çocukların saldırganlıkdüzeylerini belirlemek amacıyla, Sosyal Ögrenme ve Bilissel Kuramı temelalarak bir saldırganlık ölçegi gelistirilmistir. Çocuklara yönelik ölçekgelistirme çalısmalarında, çocukların gelisim dönemi özelliklerinin gözönünde bulundurulması gerekmektedir. Bu nedenle, bu çalısmada ölçekteyer alan maddelerin mümkün oldugunca somut ve anlasılır olmasına dikkatedilmistir. Ayrıca madde sayısı, çocukların sıkılmasını önlemek ve ölçegekarsı olumsuz tutum gelistirmelerini engellemek…

Bulgular

Saldırganlık Ölçeginin Geçerligine iliskin Bulgular Saldırganlık ölçeginin geçerlik düzeyi, yapı geçerligi ve kapsamgeçerligi ile incelenmistir. Yapı geçerligi için faktör analizi, kapsam geçerligiiçin, uzman kanılarının alınmasına ek olarak, madde toplam korelasyonuyöntemi kullanılmıstır. Maddelerin ayırdedicilik güçleri ise, alt ve üst % 27’yiolusturan grupların ortalamaları karsılastırılarak hesaplanmıstır. Yapı Geçerligi : 29 maddeden olusan ölçek gelistirme formu 10-11 yaslarında…