6 Belge Atatürk’ün Muvaffakiyet Sırları

Mesuliyet

O, daima mesuliyeti üzerine almıştır. Çünkü herhangi bir işte mesuliyeti müdrik kimselerin başarılarına inanmıştır. Atatürk’ün mesuliyet bahsinde telkin ettiği fikir şudur:   ”Mesuliyeti üzerine almak cesaret ve hevesi her işte en çok lazım olan bir haslettir. Birçok insanlar, mesuliyetin başkalarında olduğunu bildikleri zaman, en cesur ve cüretkâr olurlar, fakat eğer mesuliyet kendilerinde olursa, bu cesaret…

Cesaret

M. Kemal cesurdur. Çünkü yapacağı işlerde muvaffak olmak için bütün şartların hazırlığını tamamlayarak ve karşısındakinin neler yapabileceğini hesap ederek, onlara karşı tedbirli hareket etmeyi önceden kararlaştırmıştır. Örneğin Büyük Taarruz’a karar verdiği zaman planlarını tespit ettirirken, düşman kuvvetlerinin mukabil ne gibi hareketler yapabileceğini hesap ettiği ve en kötü ihtimallere göre dahi tedbirler almayı önceden düşündüğünü söylerdi.…

Milli ve İnsani His

M. Kemal, kurtuluş hareketine en büyük milli his kuvvetiyle girişmiştir. Bunu sonraları zaman zaman hatırladıkça O, ilk hislerinin hiç eksilmeyen heyecanını duymuştur. Atatürk için daima, millet mevcudiyeti esas olmuştur. Çünkü, her maddi manevi yokluğu var eden Büyük Tanrı’nın insana verdiği kuvvet ve kudretle milli hislerin ulviyetine dayanılarak, bütün işlerin başarılabileceğine iman etmek lazımdır. Atatürk bu…

Tarihte Türkler ve Medeniyetleri

İçinde yaşadığımız yurdu başkumandan olarak kurtaran Atatürk, bağrından çıktığı Türk milletini daima üç haliyle gözünün önünden ayırmadı: Geçmişte Türk varlığı, yaşayan Türk milleti, gelecekte Türk. Geçmişte Türk varlığını araştırdığı zamanların yakın şahidi ve beraber çalışanı oldum. Çünkü tarihte Türk medeniyetini bilmek, yaşayan Türk milleti için bir temel üzerinde bina kurmak demektir. Atatürk işte bu temelin…

Vatan Mefhumu

Mustafa Kemal 1919’a kadar asker kumandan olarak o zamanın, vatan toprakları addedilen sınırlarında çarpıştı ve ordular idare etti. Trablusgarp’a giderken, gençliğinin en heyecanlı devri içinde; bir vatan parçasını kurtarmaya koşmuştu. Birinci Dünya Savaşı’nda bir an önce vatan müdafaasında vazife görmeye başlamak için, bulunduğu ataşemiliterlikten kurtulmaya çalıştı. M. Kemal için vatan toprakları korunurken, hayat feda etmenin…

Millet Sevgisi

Atatürk, vatan topraklarının üzerinde yaşayan, milletinin sevgisiyle iş başarma yolunu tutmuştur. O, bu sevgiyi şu sözleriyle izah ediyor:   “Millet sevgisi kadar büyük sevgi yoktur. İstiklal harbinde benim de milletime ettiğim birtakım hizmetler olmuştur zannederim. Fakat, bunlardan, hiçbirini kendime mal etmedim. Yapılanın hepsi milletin eseridir dedim. Aranacak olursa doğrusu da budur. Mazide sayısız medeniyet kurmuş…