1 Belge Dil Bilimi

Orkun Abecesi Nasıl Yazılır ve Okunur

Giriş.     Orkun abecesi, Türkleriñ ilk abecesidir ve büyük olasılıkla özgündür. Bu abeceniñ tam olarak ne zaman kullanılmaya başlandığı bilinmiyor. Bu abeceyle yazılmış bulunan eñ eski yazıt M.Ö. 500 yılına aittir[1] ve abeceniñ 10. yüzyıla dek kullanıldığı biliniyor. İlk çözüldüğü yazıtlar, Orhun Vadisinde bulunan üç dikili taştır. Bu taşlar; Kül Tegin, Bilge Kagan ve Tonyukuk…