7 Belge Karar Destek Sistemleri (DSS)

DSS Geliştirme Süreci

Karar Destek Sistemlerinin , temel özellikleri ve bileşenleri göz önüne alınarak geliştirilmesi gerekiyor . Bunu sağlamak üzerede belirli aşamaların adım adım gerçekleştirilmesi , sitemin başarısını etkileyen en önemli etmenler arasındadır . Aslında bu aşamalar diğer yönetim bilişim sistemlerinde de vardır . En önemli fark sistemin temel bileşenleri arasında yer almakta olan model tabanı yönetim sistemi…

DSS’nin Yararları

Karar Destek Sistemleri , kullanıcı , tasarımcı ve geliştiricilerin ihtiyaç , bilgi ve karar destek sonuçlarıyla ilgili karar birliği olur ise yararlıdır . Karar organı olan yöneticilere zaman zaman tek gerçeği verebilmek , basit bir ad hoc analiz yapabilmek , verileri kendi görüş açısına göre düzenlenmiş raporlarda gösterebilmek Karar Destek Sistemlerinin yararlı sonuçlarıdır . Karar…

DSS’nin Ana Bileşenleri

Bir karar destek sisteminin sahip olması gereken özellikleri ortaya koyduktan sonra , şimdi yine kısaca sistemin ana bileşenlerinden söz etmek istiyoruz . Ancak bu sayede bilgisayarlara dayalı diğer bilişim sistemlerinden farkını anlayabiliriz . Temel olarak veritabanı , model tabanı ve kullanıcı arabiriminden oluşur . Kısaca söz etmek gerekirse , öncelikle firmanın içsel ve çevreye ilişkin…

DSS’nin Yapısı

Üretilen ilk karar destek yazılımları , özel durumlar için öngörülmüş olup , genel amaç için kullanılmama ve sürekli değişiklik yapma ihtiyacı doğurması gibi dezavantajları vardır . Ancak ilk yazılım zaman içinde değişmiştir . Mükemmel veya ona yakın bir yazılımın içermesi gereken unsurlar ortaya konmuştur ancak tümünü bir yazılıma sığdırmak henüz mümkün olmamıştır . Çok değişik…

DSS’nin Özellikleri

Karar destek sistemlerini diğer sistemlerden ayıran bazı özelliklerin açıklanmasında yarar görülmektedir. 1. Karar destek sistemleri her şeyden önce yapısal olmayan yada yarı yapısal karar türleri için düşünülmelidir . Karar destek sistemlerini insan yargısı ve bilgi işlem olanaklarının bir araya getirildiği bir sistem olarak ele almak gerekiyor . Bu tür özelliklere klasik veri işlem sistemlerinde (EDP)…

DSS Kategorileri

Bilgi İşlem Uzmanları ve yöneticiler istenilen DSS sistemini nasıl dizayn ediyorlar ? İlk yapılması gereken toplanabilecek kadar çok bilgi toplamaktır . İkinci yapılması gereken hem bilgi işlem görevlilerinin hem de sistemi kullanacak olan kişilerin yer aldığı bir tasarım ve geliştirme süreci yaratmaktır . Son kullanıcılar , bilgi işlem personeli ile yapılabilecekler , kapasite , beklentiler…

DSS Nedir ?

Karar Destek Sistemleri , yani DSS , yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir . DSS ’ ler yöneticilerin karar vermede yardımcı olacak veriye ulaşmasına , özetlemesine ve analiz etmesine yardımcı olur . Bu sistemler sadece veri – odaklı veya model odaklı DSS ’ ler olabilirler . DSS ’ ler tüm…