DSS Geliştirme Süreci

Karar Destek Sistemlerinin , temel özellikleri ve bileşenleri göz önüne alınarak geliştirilmesi gerekiyor . Bunu sağlamak üzerede belirli aşamaların adım adım gerçekleştirilmesi , sitemin başarısını etkileyen en önemli etmenler arasındadır . Aslında bu aşamalar diğer yönetim bilişim sistemlerinde de vardır . En önemli fark sistemin temel bileşenleri arasında yer almakta olan model tabanı yönetim sistemi ve kullanıcı ara birimi sayılabilir . Üstelik firma dışındaki çevre koşulları ve özellikle ekonomik , sosyal ve siyasal değişkenlerin veritabanına ve dolayısı ile modellere katılması önem kazanmaktadır.

Bu nedenle KDS ’ nin geliştirilme evrelerinin incelenmesinde yarar görülmektedir . KDS ’ nin yaratılması işleminin ilk adımını amacın , sorunun ve gereksinimlerin belirlenmesi işlemi oluşturacaktır . Her şeyden önce sorunun böyle bir sistemin ortaya konmasını gerektirecek özelliklere sahip olması beklenir .

1.7 KDS GELİŞTİRME EVRELERİ

1.ADIM PLANLAMA

2.ADIM ARAŞTIRMA

3.ADIM ÇÖZÜMLEME

4.ADIM Veritabanı , Kullanıcı Arabirimi , Model Tabanı Tasarımı

5.ADIM PROGRAMLAMA

6.ADIM TEST , EĞİTİM VE UYGULAMA

7.ADIM BAKIM

8.ADIM UYARLAMA Karar Destek Sistemlerinin , temel özellikleri ve bileşenleri göz önüne alınarak geliştirilmesi gerekiyor . Bunu sağlamak üzerede belirli aşamaların adım adım gerçekleştirilmesi , sitemin başarısını etkileyen en önemli etmenler arasındadır . Aslında bu aşamalar diğer yönetim bilişim sistemlerinde de vardır . En önemli fark sistemin temel bileşenleri arasında yer almakta olan model tabanı yönetim sistemi ve kullanıcı ara birimi sayılabilir . Üstelik firma dışındaki çevre koşulları ve özellikle ekonomik , sosyal ve siyasal değişkenlerin veritabanına ve dolayısı ile modellere katılması önem kazanmaktadır.

Bu nedenle KDS ’ nin geliştirilme evrelerinin incelenmesinde yarar görülmektedir . KDS ’ nin yaratılması işleminin ilk adımını amacın , sorunun ve gereksinimlerin belirlenmesi işlemi oluşturacaktır . Her şeyden önce sorunun böyle bir sistemin ortaya konmasını gerektirecek özelliklere sahip olması beklenir .

1.7 KDS GELİŞTİRME EVRELERİ

1.ADIM PLANLAMA

2.ADIM ARAŞTIRMA

3.ADIM ÇÖZÜMLEME

4.ADIM Veritabanı , Kullanıcı Arabirimi , Model Tabanı Tasarımı

5.ADIM PROGRAMLAMA

6.ADIM TEST , EĞİTİM VE UYGULAMA

7.ADIM BAKIM

8.ADIM UYARLAMA
belgesi-706

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin