71 Belge Gramer

Passive of Tenses

Simple Present Tense: “-ilir” a-Affirmative form –Olumlu cümle Subject +am-is-are + V3 + Object Generally tekstile products are exported to the various countries from our factory. Genellikle fabrikamızdan çeşitli ülkelere tekstil ürünleri ihraç edilir. b- Negative form – Olumsuz cümle Subject + am-is-are + not + V3 +object The leather products are not exported by…

Tenses-2

Zamanların Kullanıldığı Yerler     Past Perfect Continuous Past Continuous Olay, bir noktada olup bitmişse,Simple Olay, bir devamlılık arz ederse Continuous Olay, bir olayın öncesi veya sonrası ile ilgili ise Perfect’tir. Zaman çizelgesinden de gözlenebileceği gibi Simple Past ile Past Continuous çakışıyor. Bu yüzden ikisi aynı yerde kullanılabilir ve birbirinin yerini alabilirler. Geçmişte iki olay…

Tenses-1

Verilen Bir Cümlenin Zamanını Bulma Bir cümlede zamanını bulmak için önce asıl fiile sonra da yardımcı fiillere bakılır. Bunların özelliğine göre cümlenin hangi zamanla kurulduğuna karar verilir. We had been conducting the experiment. (Deneyleri yapmaktaydık) Be + V1…..ing olduğundan “Continuous”lu bir zamandır diyoruz. Have var, “Perfect” ; ve V2 formda olduğu için de “Past” olduğunu…

Pronouns

PRONOUNS Pro:…nın yerine, ileriye. Noun: İsim (gramatikal olarak) Bu yüzden “Pronoun” ifadesi ismin yerine geçen yani zamir demektir.Şimdilik özne olan ve nesne olan zamirleri göreceğiz. Subject Pronouns Object Pronouns I Me You You He Him She Her It + VERB + It We Us You You They Them Subject Pronouns’ lar mutlaka çekimli bir fiilden…

Tenses

TENSES (Zamanlar) A) Simple: Do + V1 1.) Past (-di) 2.) Present (-ir) 3.) Future (-ecek) B) Continuous: (-yor) Be + V1……ing 1.) Past (-yordu) 2.) Present (-yor) 3.) Future (-yor olacak) C) Perfect: (-miş) Have + V3 1.) Past (-mişti) 2.) Present (-miş) 3.) Future (-miş olacak) D) Perfect Continuous: (-mekte) Have Been +…

Active of tenses

1- Simple Present Tense: “-r” Affirmative form – Olumlu Cümle Subject + V1 + Object We generally export tekstile products to the various countries Biz çeşitli ülkelere genellikle tekstil ürünleri ihraç ederiz. Negatife form- Olumsuz Cümle Subject + do / does + not + v1 +object We do not import tekstile product from the other…

İngiliz Alfabesi Ve Okunuşu

İngiliz Alfabesi26 harften oluşur..Aslında alfabe de 45 harf olmalıdır… A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K.L.M.N.O.P.Q.R.S.T.U.V.W.X.Y.ZÇ, Ö,  η(NG),  θ(TH),  HARFLERİ ALFABEDE YOKTUR AMA TELAFFUZDA VARDIR. C-a.o.u.l.c=K okunurCan – cold – cut – clean- succesfulC- e, i, y = S okunurCell- civil – Cyprus Ch= Ç olarak okunurchair – chalk – chimney – cheapChat – China – Chinese Sh= Ş olarak okunurShow…

Adverbs

Sıfatlar isimlerin nitelik ve niceliklerini açıklarken, zarflar ise fiillerin durumunu açıklar. Regular adverbs – (Düzenli zarflar) Adjective                                              Adverb Slow                My car is slow.             slowly               I drive slowly. Careful                                                 carefully Beautiful                                               beautifully Careless                                               carelessly Noisy                                                   noisily Regular                                     regularly Irregular adverbs – (Düzensiz zarflar) Adjective                                 …

Passive Voice

Passive Voice KULLANIMI nPasif (Edilgen) cümle, eylemi yapan belli olmadığı veya önemli olmadığı zaman kullanılır. nPasif cümleler geçmiş, şimdi ve gelecek cümle grupları için 9 adettir. nAyrıca Modals pasif cümlelerde vardır.  The Simple Present-Geniş Zaman Aktif Cümle Pasif Cümle Olumlu Cümle I clean the room Olumlu Cümle The room is cleaned Olumsuz Cümle  I don’t…

Modals – Have To

Modal obligationKullanımı Yapma zorunluluğu olan eylemler için kullanılır.   Olumlu Cümle  (+) Özne     +  have/has to  Fiil + Nesne Subject  + have/has to Verb + Object I           have to            work    better.             You                  have to            work    carefully.         We                  have to            work   together.         They    have to           …