Passive of Tenses
  1. Simple Present Tense: “-ilir”
a-Affirmative form –Olumlu cümle


Subject +am-is-are + V3 + Object
Generally tekstile products are exported to the various countries from our factory.


Genellikle fabrikamızdan çeşitli ülkelere tekstil ürünleri ihraç edilir.
b- Negative form – Olumsuz cümle


Subject + am-is-are + not + V3 +object
The leather products are not exported by ourselves, we are only an exporter firm of tekstile products.


Tarafımızdan deri ürünleri ihraç edilmez,biz sadece tekstil ürünlerinin ihracatçısı olan .bir firmayız.
c- Positive question form – Olumlu soru cümlesi


Am-is-are + S + not + V3 +object
Are the leather products exported by yourselves?


Deri ürünleri sizin tarafınızdan mı ihraç edilir?
d- Negative question form – Olumsuz soru cümlesi


Am-is-are + S + not + V3 +object
Are the leather products not exported by yourselves?


Deri ürünleri sizin tarafınızdan ihraç edilmez mi?  1. Simple past tense: “-ildi”
a- Affirmative form – Olumlu Cümle


S + was/were + V3 + Obj (düzenli fiillerde,fiilerin sonuna –ed takısı getirilir.)
As per your request a vessel which her dwt is being 4500 mts dwt was chartered for carrying of bulk cargo.


İsteğiniz üzere dökme yük taşıma amacıyla tonajı 4500 metrik ton olan bir gemi kiralandı.
b- Negative form – Olumsuz cümle


S + was/were + not + V3 + Obj
A vessel which her dwt is being 4500 mts was not chartered for carrying of bulk cargo.


Dökme yük taşıma amacıyla tonajı 4500 metrik ton olan bir gemi kiralanmadı.
c- Positive question form – Olumlu soru cümlesi


Was / were +S + V3 + ObjWas M/V ….. berthed by port authorities in this morning?


…..gemisi liman yetkililerince bu sabah yanaştırıldı mı?
d- Negative question form – Olumsuz soru cümlesi


Was/were + S+ not + V3 + Obj
Was M/V …..not berthed by port authorities in this morning?


…..gemisi liman yetkililerince bu sabah yanaştırılmadı mı?

3- Simple Future tense “–ilecek”
a- Affirmative form – Olumlu Cümle


S + will / shall +be + v3 + obj.
Your shipment will be shipped by next vessel.


Sevkıyatınız br diğer gemi ile gönderilecek.
b- Negative form – Olumsuz cümle


S + will / shall + not +be+ v3 + obj.
Your shipment will not be shipped by this vessel.


Sevkıyatınız bu gemi ile gönderilmeyecek.


c- Positive question form – Olumlu soru cümlesi


Will / shall + S + be + v3 + obj.
Will our shipment be shipped by next vessel.


Sevkıyatımız br diğer gemi ile gönderilecek.mi?


d- Negative question form – Olumsuz soru cümlesi


Will / shall + S + not + be + v3 + obj.


Will our shipment not be shipped by this vessel.


Sevkıyatınız bu gemi ile gönderilmeyecek. mi?

4-Present continious tense: “-uluyor”
a- Affirmative form – Olumlu Cümle
S+ am+is+are +being + V3 +obj.
Dear ….. the goods your desired type and quality are being manufactured.


Değerli ….. sizin istediğiniz tipte ve kalitedeki mallar üretiliyor.
b- Negative form – Olumsuz cümle
S+ am+is+are +not +being + V3 + obj.The goods your desired type and quality are not being manufactured anymore.


Sizin istediğiniz tipte ve kalitedeki mallar artık üretilmiyor.
c- Positive question form – Olumlu soru cümlesi
Am + is + are + S + being + V3 +obj.


Are the goods our desired type and quality being manufactured?


Bizim istediğiniz tipte ve kalitedeki mallar üretiliyor mu?
d- Negative question form – Olumsuz soru cümlesi
Am + is + are + S + not + being + V3 + obj.


Are the goods our desired type and quality not being manufactured?


Bizim istediğiniz tipte ve kalitedeki mallar üretilmiyor mu?


5-Past continious tense “-uluyordu”
a- Affirmative form – Olumlu Cümle


S+ was / were + being + v3 + obj.
Two vessels were being berthed to pier before then our vessel in spite of ours has arrived at yesterday.


Bizim gemimiz dün gelmesine rağmen bizden önceki iki gemi iskeleye yanaştırılıyordu.

b- Negative form – Olumsuz cümle


S+ was / were +not +being + v3 + obj.
Due to unknown reason our vessel was not being berthed to pier.


Bilinmeyen bir sebepten dolayı gemimiz iskeleye yanaştırılmıyordu.c- Positive question form – Olumlu soru cümlesi


Was / were + S+ being +v3 + obj.
Were two vessels being berthed to pier prior to our vessel?


Bizden önceki iki gemi bizimkinden önce iskeleye yanaştırılıyor muydu?
d- Negative question form – Olumsuz soru cümlesi


Was / were +S + not +being + v3 + obj.
Pls urgently let us know thouhg you have presented N.O.R.(Notice Of Readiness), still was our vessel not being berthed to pier?


Hazırlık mektubunu vermenize karşın, hâlâ gemimiz iskeleye yanaştırılmıyor muydu? Lütfen acilen bilgi veriniz..
6- Future continious tense “–iliyor olacak.”
a- Affirmative form -Olumlu Cümle


S + will / shall + be + being +v3 + obj.
Your order will be being produced within next week.


Siparişiniz gelecek hafta içerisinde üretiliyor olacak.
b- Negative form – Olumsuz cümle


S + will / shall + not + be + being +v3 + obj.
Oour order will not be being produced within this week.


Siparişiniz bu hafta içerisinde üretiliyor olmayacak.
c- Positive question form – Olumlu soru cümlesi


Will / shall + S+ be + being +v3 + obj.
Will our order be being produced within next week?


Siparişimiz gelecek hafta içerisinde üretiliyor olacak mı?


d- Negative question form -Olumsuz soru cümlesi


Will / shall + S+ not + be + being + v3 + obj.
Will our order not be being produced within this week?


Siparişimiz bu içerisinde üretiliyor olmayacak.mı?

7-Present perfect tense: “-uldu” –
a- Affirmative form – Olumlu Cümle


S+ have / has +been + v3 + obj.
1 page fax message regarding to port expenses has been sent to you yesterday.


Size dün liman masraflarıyla ilgili olarak bir sayfalık fax mesajı gönderildi.b- Negative form – Olumsuz cümle


S+ have / has + not +been+ v3 + obj.
Any fax message regarding to port expenses has not been sent to us up to now.


Bize,şimdiye kadar liman masraflarıyla ilgili her hangi bir fax mesajı gönderilmedi.
c- Positive question form – Olumlu soru cümlesi


Have / has + S + been + v3 + obj.
Has any fax message regarding to port expenses been sent us by you yesterday?


Bize dün, tarafınızdan liman masraflarıyla ilgili her hangi bir fax mesajı gönderildi mi?


d- Negative question form -Olumsuz soru cümlesi


Have / has + S+ not + been + v3 + obj.
Has any fax message regarding to port expenses not been sent to you by us yesterday?


Size dün,tarafımızdan liman masraflarıyla ilgili her hangi bir fax mesajı gönderilmedi mi? 


8- Past perfect tense: “-ulmuştu”
a- Affirmative form – Olumlu Cümle


S+ had + been+v3 + obj.
As you know very well discharge had been stopped by your discharge port agent.


Çok iyi bildiğiniz üzere tahliye sizin acenteniz tarafından durdurulmuştu.b- Negative form – Olumsuz cümle


S+ had + not + been+v3 + obj.
As you know very well too, discharge had not been stopped by our discharge port agent.


Sizinde çok iyi bildiğiniz üzere tahliye bizin acentemiz tarafından durdurulmamıştı.c- Positive question form – Olumlu soru cümlesi


Had + S + been+v3 + obj.


Had open area storage rooms been let for us by you?


Bizim için, tarafınızdan açık hava depoları kiralanmış mıydı?d- Negative question form – Olumsuz soru cümlesi


Had + S+ not + been+v3 + obj.


Had open area storage rooms been let for us by you?


Bizim için, tarafınızdan açık hava depoları kiralanmamış mıydı?

9-Future perfect tense “-ulmuş olacak”
a- Affirmative form – Olumlu Cümle


S + will / shall + have +been+ v3 + obj.


Your orders will have been completed latest within this week.


En geç bu hafta içerisinde sıparişleriniz tamamlanmış olacak.
b- Negative form – Olumsuz Cümle


S + will / shall + not + have + been + v3 +obj.
Your orders will not have been completed latest within this week.


En geç bu hafta içerisinde sıparişleriniz tamamlanmış olmayacak.

c- Positive question form – Olumlu soru cümlesi


Will / shall + S + have +been + v3 + obj.
Will our orders have been completed latest within this week?


En geç bu hafta içerisinde sıparişlerimiz tamamlanmış olacak mı?
d- Negative question form – Olumsuz soru cümlesi


Will / shall + S + not + have + been + v3 + obj.
Will our orders not have been completed latest within this week?


En geç bu hafta içerisinde sıparişleriniz tamamlanmış olmayacak mı?


10- Present perfect continious tense: “-uluyor”
a- Affirmative form -Olumlu Cümle


S+ have / has + been + being +v3 + obj.
All the prompt shipments have been being sent today.


Acil sevkıyatların hepsi bu gün gönderiliyor.
b- Negative form – Olumsuz Cümle


S+ have / has + not + been + being +v3 + obj.
Normal shipments have not been being sent today.


Normal sevkıyatlar bu gün gönderilmiyor.c- Positive question form – Olumlu soru cümlesi


Have / has + S +been+being+ v3 + obj.
Have normal shipments been being made today?


Normal sevkıyatlar bu gün yapılıyor mu?
d- Negative question form – Olumsuz soru cümlesi


Have / has + S+ not + been +being +v3 + obj.
Have normal shipments not been being sent today?


Normal sevkıyatlar bu gün gönderilmiyor mu ?
11- Past perfect continious tense: “-uluyordu”
a- Affirmative form – Olumlu Cümle


S+ had + been +being + v3+ obj.
All the prompt shipments had been being shipped.


Tüm acil sevkıyatlar sevkediliyordu.b- Negative form – Olumsuz cümle


S+ had + not + been + being +v3 + obj.
Normal shipments had not been being shipped.


Normal sevkıyatlar sevkedilmiyordu.c- Positive question form – Olumlu soru cümlesi


Had + S + been +being + v3 + obj.
Had normal shipments been being shipped?


Normal sevkıyatlar sevkediliyor muydu?
d- Negative question form – Olumsuz soru cümlesi


Had + S+ not + been +being +v3 + obj.Had normal shipments not been being shipped?


Normal sevkıyatlar sevkediliyor muydu?
12- Future perfect continious tense “-uluyormuş olacak”
a- Affirmative form – Olumlu Cümle


S + will / shall + have + been + being +v3 + obj.
All procesdures will have been being completed with in 3 days.


Üç gün içerisinde tüm prosedürler tamamlanıyor olmuş olacak.
b- Negative form – Olumsuz cümle


S + will / shall + not + have + been + being + v3 +obj.
All procesdures will not have been being completed with in 3 days.


Üç gün içerisinde tüm prosedürler tamamlanıyor olmuş olmayacak.c- Positive question form – Olumlu soru cümlesi


Will / shall + S + have + been +being +v3 + obj.
Will all procesdures have been being completed with in 3 days.


Üç gün içerisinde tüm prosedürler tamamlanıyor olmuş olacak mı?
d- Negative question form – Olumsuz soru cümlesi

Will / shall + S + not +have + been + being +v3 + obj.
Will all procesdures not have been being completed with in 3 days.


Üç gün içerisinde tüm prosedürler tamamlanıyor olmuş olmayacak mı?
 


belgesi-673

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin