Passive Voice

Passive Voice

KULLANIMI

  • nPasif (Edilgen) cümle, eylemi yapan belli olmadığı veya önemli olmadığı zaman kullanılır.
  • nPasif cümleler geçmiş, şimdi ve gelecek cümle grupları için 9 adettir.
  • nAyrıca Modals pasif cümlelerde vardır.

 The Simple Present-Geniş Zaman

Aktif Cümle

Pasif Cümle

Olumlu Cümle

I clean the room

Olumlu Cümle

The room is cleaned

Olumsuz Cümle

 I don’t clean the room.

Olumsuz Cümle

The room isn’t cleaned.

Soru Cümlesi

Do you clean the room

Soru Cümlesi

Is  The room cleaned?

The Simple Past-U. Geçmiş Zaman

Aktif Cümle

Pasif Cümle

Olumlu Cümle

I cleaned the room.

Olumlu Cümle

The room was cleaned.

Olumsuz Cümle

I didn’t clean the room.

Olumsuz Cümle

The room wasn’t cleaned.

Soru Cümlesi

did  you clean the room?

Soru Cümlesi

Was  The room cleaned?

The Simple Future– B. Gelecek Zaman

Aktif Cümle

Pasif Cümle

Olumlu Cümle

I will clean the room.

Olumlu Cümle

The room will be cleaned.

Olumsuz Cümle

I won’t clean the room.

Olumsuz Cümle

The room won’t be cleaned.

Soru Cümlesi

Will  you clean the room?

Soru Cümlesi

Will The room be cleaned?

The Present Continuous- yor kipi

Aktif Cümle

Pasif Cümle

Olumlu Cümle

I am cleaning the room.

Olumlu Cümle

The room is being cleaned.

Olumsuz Cümle

I am not cleaning the room.

Olumsuz Cümle

The room isn’t being cleaned.

Soru Cümlesi

Are you cleaning the room?

Soru Cümlesi

Is  The room being cleaned?

The Past Continuous- yordu kipi

Aktif Cümle

Pasif Cümle

Olumlu Cümle

I was cleaning the room.

Olumlu Cümle

The room was being cleaned.

Olumsuz Cümle

I wasn’t cleaning the room.

Olumsuz Cümle

The room wasn’t being cleaned.

Soru Cümlesi

Were you cleaning the room?

Soru Cümlesi

Was The room being cleaned?

 

The Future Continuous- yor olacak kipi

Aktif Cümle

Pasif Cümle

Olumlu Cümle

I will be cleaning the room.

Olumlu Cümle

The room will be being cleaned.

Olumsuz Cümle

I won’t be cleaning the room.

Olumsuz Cümle

The room won’t be being cleaned.

Soru Cümlesi

Will you be cleaning the room?

Soru Cümlesi

Will  The room be being cleaned?

The Present Perfect- Y. Geçmiş

Aktif

Pasif

I have written the letter.

The letter has been written.

I haven’t written the letter.

The letter hasn’t been written.

Have  you written the letter?

Has The letter been written?

The Past Perfect-Mişti kipi

Aktif

 Pasif

I had written the letter.

 The letter had been written.

I hadn’t written the letter.

 The letter hadn’t been written.

Had  you written the letter?

 Had The letter been written?

The Future Perfect Tense

Aktif

Pasif

I will have written the letter.

The letter will have been written.

I won’t have written the letter.

The letter won’t have been written.

Will   you have written the letter?

Will  The letter have been written?

 

Modals

Aktif                                                                 Pasif

I can paint the room in 2 hours.

The room can be painted in 2 hours.

I must paint the room in 2 hours.

The room must be painted in 2 hours.

I should paint the room in 2 hours.

The room should be painted in 2 hours.

I have to paint the room in 2 hours.

The room has to be painted in 2 hours.

 

 

belgesi-2537

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin