Active of tenses


1- Simple Present Tense: “-r”


 1. Affirmative form – Olumlu Cümle


Subject + V1 + Object
We generally export tekstile products to the various countries


Biz çeşitli ülkelere genellikle tekstil ürünleri ihraç ederiz.


 1. Negatife form- Olumsuz Cümle


Subject + do / does + not + v1 +object
We do not import tekstile product from the other countries.


Diğer ülkelerden tekstil ürünleri ithal etmeyiz.
 1. Positive question form – Olumlu Soru Cümlesi


Do / does + S + V1 + Obj.
Does ………….. factory manifacture leather products?


…….fabrikası deri ürünleri üretir mi?


 1. Negatife question form – Olumsuz Soru cümlesi


Do / does + not + S + V1 + Obj.
Do not you manifacture ready-made wear products in your atelier?


Atölyenizde hazır giyim ürünleri üretmez misiniz?
2- Present continious tense: “-yor”


 1. Affirmative form – Olumlu Cümle

S+ am+is+are +V1 (ing)+obj.
We are manufacturing the goods your desired type and quality


Sizin istediğiniz tipte ve kalitedeki bir malı üretiyoruz.
 1. Negatife formOlumsuz Cümle


S+ am+is+are +not + V1 (ing)+obj.
Unfortunately, we are not manufacturing the goods your desired type and quality


Maalesef, sizin istediğiniz tipte ve kalitede bir malı üretmiyoruz.
 1. Positive question formOlumlu soru cümlesi


Am + is + are + S + V1 (ing)+obj.
Are you manufacturing the goods our desired type and quality


Bizim istediğiniz tipte ve kalitede bir malı üretiyor musunuz?


 1. Negatife question form Olumsuz soru cümlesi


Am + is + are + S + not + V1 (ing)+obj.
Are you not manufacturing the goods our desired type and quality


Bizim istediğiniz tipte ve kalitedeki bir malı üretmiyor musunuz?
 1. Simple past tense: “dı”
a- Affirmative form – Olumlu Cümle

S + V2 + Obj (düzenli fiillerde,fiilerin sonuna –ed takısı getirilir.)
We ordered to our bank in order to they transfer the amount of 5000 USD to your account.

Bankamıza hesabınıza yatırılması için 5000 USD’lik bir ödeme talimatı verdik.
b- Negative form – Olumsuz cümle

S+ did + not + V1 +Obj.
We did not order to your bank to transfer the amount of 5000 USD to our account

Bankanıza hesabımıza yatırılmak üzere 5000 USD’lik bir ödeme talimatı vermedik.
c- Positive question form – Olumlu soru cümlesi

Did + S + V1 + Obj.Did you order to your bank to remit the amount of 5000 USD to our account?

Bankanıza hesabımıza yatırılmak üzere 5000 USD’lik bir ödeme talimatı verdiniz mi?
d- Negative question form – Olumsuz soru cümlesi

Did + S + not + V1 + Obj.
Did you not order to your bank to remit the amount of 5000 USD to our account?

Bankanıza hesabımıza yatırılmak üzere 5000 USD lik bir ödeme talimatı vermediniz mi?


 1. Past continious tense “-yordu”


 1. Affirmative form – Olumlu Cümle

S+ was / were + v1(-ing) + obj.
We were doing business with …………… company till recent times.


Son zamanlara kadar ………………………………şirketiyle çalışıyorduk.


 1. Negatife formOlumsuz Cümle

S+ was / were +not + v1(-ing) + obj.
We were not doing business with …………… company till recent times.


Son zamanlara kadar ………………………….şirketiyle çalışmıyorduk.
 1. Positive question form – Olumlu soru cümlesi

Was / were + S+ v1(-ing) + obj.
Were you doing business with …………… company before?


Daha önce ………………………şirketiyle çalışıyor muydunuz?


 1. Negatife question formOlumsuz soru cümlesi

Was / were +S + not + v1(-ing) + obj.
Were you not doing business with ……………company last year?


Geçen yıl………………………………şirketiyle çalışmıyor muydunuz.?


5- Future tense “–ecek”
a- Affirmative form – Olumlu Cümle

S + will / shall + v1 + obj.
Loading will resume as soon as port-authorities arrive on board.


Liman yetkilileri güverteye gelir gelmez yükleme kaldığı yerden devam edecek.
b- Negative form – Olumlu Cümle

S + will / shall + not + v1 + obj. (won’t/shan’t de kullanılabilir.)
Loading will not commence unless pilot arrive on board.


Pilot geminin güvertesine gelmedikçe yükleme başlamayacak.


 1. Positive question form – Olumlu soru cümle


Will / shall + S + v1 + obj.
Will discharging commence as soon as pilot arrive on board?


Pilot güverteye çıkar çıkmaz tahliye devam edecek mi?

 1. Negative question form Olumsuz soru cümlesi

Will / shall + S + not + v1 + obj.
Will loading not commence unless pilot arrive on board?


Pilot güverteye çıkmadıkça yükleme devam etmeyecek mi?


 1. Future continious tense “–yor olacak.”
a- Affirmative form – Olumlu Cümle

S + will / shall + be + v1-ing + obj.
We will be beginning to manufacture all your orders as of next week..


Önümüzdeki haftadan itibaren tüm sıparişlerinizi üretmeye başlıyor olacağız.
b- Negative form – Olumsuz cümle

S + will / shall + not + be + v1 –ing + obj.
We will not be manufacturing the rest quantity of your orders unless you pay our balance.


Kalan bakiyemizi ödemedikçe sıparişlerinizin kalanını üretiyor olmayacağız.
c- Positive question form – Olumlu soru cümlesi

Will / shall + S + be + v1-ing + obj.
Will you be beginning to manufacture all our orders as of next week?


Önümüzdeki haftadan itibaren tüm sıparişlerimizi üretmeye başlıyor olacak mısınız?
d- Negative question form – Olumsuz soru cümlesi

Will / shall + S + not + be + v1-ing + obj.
Will you not be beginning to manufacture all our orders as of next week.


Önümüzdeki haftadan itibaren tüm sıparişlerimizi üretmeye başlıyor olmayacak mısınız? 1. Present perfect tense: “-di”
a- Affirmative form – Olumlu Cümle

S+ have / has + v3 + obj.


We have completed the great deal of your orders.


Siparişlerinizin büyük bir bölümünü tamamladık.
b- Negative form -Olumsuz Cümle

S+ have / has + not + v3 + obj.


We have not completed all your orders.


Siparişlerinizin tümünü tamamlamadık.
c- Positive question form – Olumlu soru cümlesi

Have / has + S + v3 + obj.
Have you completed all our orders?


Siparişlerimizin tümünü tamamladınız mı?


 1. Negative question form – Olumsuz soru cümlesi

Have / has + S+ not + v3 + obj.
Have you not completed all our orders.?


Siparişlerimizin tümünü tamamlamadınız mı?
8- Past perfect tense: “-miş”
a- Affirmative form – Olumlu Cümle

S+ had + v3 + obj.
We had insured all your goods against all risks.


Mallarınızın hepsini tüm risklere karşı sigorta etmiştik.
b- Negative form – Olumsuz Cümle

S+ had + not + v3 + obj.
We had not insured all your goods against all other risks except seawater damage,loss,sinking of vessel.


Mallarınızın hepsini denizsuyundan zarar görme,kayıp ve geminin batma riskleri haricindeki diğer tüm risklere karşı sigorta etmemiştik
c- Positive question form – Olumlu soru cümlesi

Had + S + v3 + obj.
Had you insured all our goods against all risks?.


Mallarınızın tümünü bütün risklere karşı sigorta etmiş miydiniz?
d- Negative question form – Olumsuz soru cümlesi

Had + S+ not + v3 + obj.
Had you not insured all our goods against all risks.


Mallarınızın tümünü bütün risklere karşı sigorta etmemiş miydiniz?
 1. Future perfect tense “-muş olacak”
a- Affirmative form – Olumlu Cümle

S + will / shall + have + V3 + obj.
We will have completed all your orders within next week..


Önümüzdeki hafta içerisinde tüm sıparişlerinizi tamamlamış olacağız.
b- Negative form – Olumsuz cümle

S + will / shall + not + have + V3 +obj.
Due to general strike we will not have completed all your orders within this week..


Genel grev nedeniyle bu hafta içerisinde tüm sıparişlerinizi tamamlamış olmayacağız.
c- Positive question form – Olumlu soru cümle

Will / shall + S + have + V3 + obj.
Will you have completed all our orders within next week?


Önümüzdeki hafta içerisinde tüm sıparişlerimizi tamamlamış olacak mısınız?
d- Negative question form – Olumsuz soru cümlesi
Will / shall + S + not + have + V3 + obj.
Will you not have completed all our orders within next week?


Önümüzdeki hafta içerisinde tüm sıparişlerimizi tamamlamış olmayacak mısınız?

 1. Present perfect continious tense: “-yor”
a- Affirmative form – Olumlu Cümle

S+ have / has + been + v1-ing + obj.
We have been preparing the rest quantity of your orders this week..


Bu hafta sıparişlerinizin kalanını hazırlıyoruz.b- Negative form – Olumlu Cümle

S+ have / has + not + been + v1-ing + obj.
We have not been preparing the rest quantity of your orders this week.


Bu hafta sıparişlerinizin kalanını hazırlamıyoruz.


c- Positive question form – Olumlu soru cümlesi

Have / has + S +been+ v1-ing + obj.
Have you been preparing the rest quantity of our orders this week?


Bu hafta sıparişlerimizin kalanını hazırlıyor musunuz?
d- Negative question form – Olumsuz soru cümlesi

Have / has + S+ not + been +v1-ing + obj.
Have you not been preparing the rest quantity of our orders this week.?


Bu hafta sıparişlerimizin kalanını hazırlamıyor musunuz?


11- Past perfect continious tense: “-yordu”
a- Affirmative form – Olumlu Cümle

S+ had + been +v1-ing + obj.
We had been exporting various type of leather products to the a lot of countries until last year.


Daha geçen yıla kadar bir çok ülkeye çeşitli deri ürünleri ihraç ediyorduk.
b- Negative form – Olumsuz cümle

S+ had + not + been + v1-ing + obj.
We had not been exporting leather products.


Deri mamülleri ihraç etmiyorduk..c- Positive question form – Olumlu soru cümlesi

Had + S + been + v1-ing + obj.
Had you been exporting tekstile products?


Tekstil ürünlerini mi ihraç ediyordunuz?d- Negative question form – Olumsuz soru cümlesi

Had + S+ not + been +v1-ing + obj.
Had you not been exporting food products?


Siz,gıda ürünlerini ihraç etmiyor muydunuz?


 1. Future perfect continious tense “-yor olacak”
a- Affirmative form – Olumlu Cümle

S + will / shall + have + been + v1-ing + obj.
We will have been beginning to operate approximately six months later.


Yaklaşık altı ay kadar sonra faaliyete geçiyor olacağız.
b-Negative form – Olumsuz cümle


S + will / shall + not+ have +been + v1-ing +obj.
We will not have been beginning to operate within two months as you’ve heard from third parties, perhaps within 6 months…


Başkalarından duyduğunuz gibi iki ay içerisinde faaliyete geçiyor olmayacağız, belki 6 ay içinde….c-Positive question form – Olumlu soru cümlesi


Will / shall + S + have + been +v1-ing + obj.
Will you have been beginning to operate approximately within six months?


Yaklaşık altı ay içinde faaliyete geçiyor olacak mısınız?d-Negatife question form – Olumsuz soru cümlesi


Will / shall + S + not +have + been +v1-ing + obj.
Will you not have been beginning to operate approximately six months later?


Yaklaşık altı ay kadar sonra faaliyete geçiyor olmayacak mısınız?


 


 


belgesi-672

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin