DSS’nin Yapısı

Üretilen ilk karar destek yazılımları , özel durumlar için öngörülmüş olup , genel amaç için kullanılmama ve sürekli değişiklik yapma ihtiyacı doğurması gibi dezavantajları vardır . Ancak ilk yazılım zaman içinde değişmiştir . Mükemmel veya ona yakın bir yazılımın içermesi gereken unsurlar ortaya konmuştur ancak tümünü bir yazılıma sığdırmak henüz mümkün olmamıştır .

Çok değişik yazılım öğesi kullanılabilmeli kullanım içinde belli bir sıraya bağımlı olmamalı ve dış ve sistem içi değişik bilgi kaynakları ile iletişim ve uyum sağlanabilmelidir .

Diğer önemli bir nokta ise karar destek sistemi ile kullanıcı arasında çok sayıda iletişim noktası olmalıdır .

Bu işlevleri en iyi seviye ve verimle kullanacak karar destek sistemi üretmek için iki yaklaşım öne sürülebilir.

1.Belirli bir amaca yönelik işlevlere öncelik verip , diğer olanaklara gerektikçe bağlantı kurabilme veya en fazla faydalanma olanağı sağlamaktır .
2.En fazla olanak sağlayan genel bir karar destek sistemi paketi tasarlamak

Bu iki uç yaklaşım arasında bir noktada tasarıma geçmek olabilir görünmektedir.
Bu yaklaşımla,

A)Bir karar destek sisteminin her seviyede kullanılabilecek , modelleme ve bilgi alış verişi sağlayan komut diller içeren bir paket yazılımı halinde tasarlanması ,
B)Bu yazılımın , kullanım olanakları arttıran ve sistem dışı yazılım ve bilgilere erişimi sağlayan araçlarla donatılması yeterli sayılabilir.

Bu öneriyi bağımsız ve yüksek seviyeli işlevler yazılımı alt sistemleri topluluğu olarak özetleyebiliriz.
Üretilen ilk karar destek yazılımları , özel durumlar için öngörülmüş olup , genel amaç için kullanılmama ve sürekli değişiklik yapma ihtiyacı doğurması gibi dezavantajları vardır . Ancak ilk yazılım zaman içinde değişmiştir . Mükemmel veya ona yakın bir yazılımın içermesi gereken unsurlar ortaya konmuştur ancak tümünü bir yazılıma sığdırmak henüz mümkün olmamıştır .

Çok değişik yazılım öğesi kullanılabilmeli kullanım içinde belli bir sıraya bağımlı olmamalı ve dış ve sistem içi değişik bilgi kaynakları ile iletişim ve uyum sağlanabilmelidir .

Diğer önemli bir nokta ise karar destek sistemi ile kullanıcı arasında çok sayıda iletişim noktası olmalıdır .

Bu işlevleri en iyi seviye ve verimle kullanacak karar destek sistemi üretmek için iki yaklaşım öne sürülebilir.

1.Belirli bir amaca yönelik işlevlere öncelik verip , diğer olanaklara gerektikçe bağlantı kurabilme veya en fazla faydalanma olanağı sağlamaktır .
2.En fazla olanak sağlayan genel bir karar destek sistemi paketi tasarlamak

Bu iki uç yaklaşım arasında bir noktada tasarıma geçmek olabilir görünmektedir.
Bu yaklaşımla,

A)Bir karar destek sisteminin her seviyede kullanılabilecek , modelleme ve bilgi alış verişi sağlayan komut diller içeren bir paket yazılımı halinde tasarlanması ,
B)Bu yazılımın , kullanım olanakları arttıran ve sistem dışı yazılım ve bilgilere erişimi sağlayan araçlarla donatılması yeterli sayılabilir.

Bu öneriyi bağımsız ve yüksek seviyeli işlevler yazılımı alt sistemleri topluluğu olarak özetleyebiliriz.

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin