DSS’nin Özellikleri

Karar destek sistemlerini diğer sistemlerden ayıran bazı özelliklerin açıklanmasında yarar görülmektedir.

1. Karar destek sistemleri her şeyden önce yapısal olmayan yada yarı yapısal karar türleri için düşünülmelidir . Karar destek sistemlerini insan yargısı ve bilgi işlem olanaklarının bir araya getirildiği bir sistem olarak ele almak gerekiyor . Bu tür özelliklere klasik veri işlem sistemlerinde (EDP) veya yönetim bilişim sistemlerinde (MIS) rastlamak olası değildir.

2. Karar destek sistemlerinin destek verdiği karar türleri ile ilgili olarak öne sürdüğümüz kural kesin çizgilerle ayırt edilmiş değildir . Bazen yönetimsel ve işlemsel düzeylerde ve hatta yapısal karar türleri için uygulanabildiği görülür . Böylece her düzeydeki yöneticilere destek sağladığı söylenebilir.

3. Bazı işletmelerde alınan kararlar bireysel olmayıp , gruplar tarafından alınmaktadır . Bu tür kararlara destek vermek üzere “ grup karar destek sistemleri ” geliştirilebilir . Birbirine bağlı yada ardışık kararların alınmasında bu tür sistemler kullanılabilir . Bu sayede bir yöneticinin aldığı bir karar bir diğer yöneticiye aktarılarak onun alınacağı kararlar için bir temel oluşturulabilir.

4. Karar verme sürecinin bir çok aşamasında bu sistemlerin rolü olabilir . Özellikle düşüncenin oluşması , tasarım , seçim ve uygulanması adımlarında karar destek sistemlerinin desteğinden yararlanılabilir .

5. Karar destek sitemleri uygulama kolaylığına ve esnekliğe sahip olmalıdır . Bu sayede sistemi oluşturan temel unsurlar ele alınan soruna uygun olarak düzenlenebilir . Kullanıcı beklenmedik durumları da sisteme dahil ederek , sistemin davranışını izleyebilir.

6. Bu sistemlerin en belirgin özelliklerinden biride kullanım açısından kolay yapıda olması gereğidir . Çünkü çoğunlukla bilgisayar bilgisine sahip olmayan üst yöneticiler tarafından bu sisteme baş vurulacaktır . O halde sisteme ve onun kaynaklarına erişim en basit yoldan sağlanmalıdır . Bu durum özellikle sistemin temel bileşenlerinden olan “ kullanıcı arabirimi ” ’ nin önemini ortaya koyuyor .

7.Karar destek sistemleri çeşitli karar verme süreçlerine destek sağlamalı fakat bunlardan birine bağlı olmamalıdırKarar destek sistemlerini diğer sistemlerden ayıran bazı özelliklerin açıklanmasında yarar görülmektedir.

1. Karar destek sistemleri her şeyden önce yapısal olmayan yada yarı yapısal karar türleri için düşünülmelidir . Karar destek sistemlerini insan yargısı ve bilgi işlem olanaklarının bir araya getirildiği bir sistem olarak ele almak gerekiyor . Bu tür özelliklere klasik veri işlem sistemlerinde (EDP) veya yönetim bilişim sistemlerinde (MIS) rastlamak olası değildir.

2. Karar destek sistemlerinin destek verdiği karar türleri ile ilgili olarak öne sürdüğümüz kural kesin çizgilerle ayırt edilmiş değildir . Bazen yönetimsel ve işlemsel düzeylerde ve hatta yapısal karar türleri için uygulanabildiği görülür . Böylece her düzeydeki yöneticilere destek sağladığı söylenebilir.

3. Bazı işletmelerde alınan kararlar bireysel olmayıp , gruplar tarafından alınmaktadır . Bu tür kararlara destek vermek üzere “ grup karar destek sistemleri ” geliştirilebilir . Birbirine bağlı yada ardışık kararların alınmasında bu tür sistemler kullanılabilir . Bu sayede bir yöneticinin aldığı bir karar bir diğer yöneticiye aktarılarak onun alınacağı kararlar için bir temel oluşturulabilir.

4. Karar verme sürecinin bir çok aşamasında bu sistemlerin rolü olabilir . Özellikle düşüncenin oluşması , tasarım , seçim ve uygulanması adımlarında karar destek sistemlerinin desteğinden yararlanılabilir .

5. Karar destek sitemleri uygulama kolaylığına ve esnekliğe sahip olmalıdır . Bu sayede sistemi oluşturan temel unsurlar ele alınan soruna uygun olarak düzenlenebilir . Kullanıcı beklenmedik durumları da sisteme dahil ederek , sistemin davranışını izleyebilir.

6. Bu sistemlerin en belirgin özelliklerinden biride kullanım açısından kolay yapıda olması gereğidir . Çünkü çoğunlukla bilgisayar bilgisine sahip olmayan üst yöneticiler tarafından bu sisteme baş vurulacaktır . O halde sisteme ve onun kaynaklarına erişim en basit yoldan sağlanmalıdır . Bu durum özellikle sistemin temel bileşenlerinden olan “ kullanıcı arabirimi ” ’ nin önemini ortaya koyuyor .

7.Karar destek sistemleri çeşitli karar verme süreçlerine destek sağlamalı fakat bunlardan birine bağlı olmamalıdır

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin