DSS’nin Ana Bileşenleri

Bir karar destek sisteminin sahip olması gereken özellikleri ortaya koyduktan sonra , şimdi yine kısaca sistemin ana bileşenlerinden söz etmek istiyoruz . Ancak bu sayede bilgisayarlara dayalı diğer bilişim sistemlerinden farkını anlayabiliriz .

Temel olarak veritabanı , model tabanı ve kullanıcı arabiriminden oluşur . Kısaca söz etmek gerekirse , öncelikle firmanın içsel ve çevreye ilişkin diğer bilgi gereksinimi uygun veritabanı yardımı ile sağlanır . KDS veritabanı finans verilerini , muhasebe verilerini , satış-pazarlama verilerini , imalat ve insan kaynakları verilerini içerir.

Karar destek sistemlerinin önemli özelliği olan model tabanı sistem içinde yer almalıdır . Söz konusu modeller destek verdikleri yönetim düzeyine göre Stratejik , Taktiksel , Operasyonel ve model yapım blokları olarak 4’e ayrılır.
Model Tabanı : istatistiksel , finansal , tahmini , operasyonel modelleri ve planlama modellerini içebilir .
Model yönetim sistemi modellere erişimi ve denetlemesini sağlar.
Yukarıda sayılan veritabanı ve model tabanındaki kaynakları işleyerek, karar vericinin önüne etkileşimli olarak bunları sunabilecek bir “kullanıcı arabirimi”nin sistem içinde yer alması gerekiyor. Bir karar destek sisteminin sahip olması gereken özellikleri ortaya koyduktan sonra , şimdi yine kısaca sistemin ana bileşenlerinden söz etmek istiyoruz . Ancak bu sayede bilgisayarlara dayalı diğer bilişim sistemlerinden farkını anlayabiliriz .

Temel olarak veritabanı , model tabanı ve kullanıcı arabiriminden oluşur . Kısaca söz etmek gerekirse , öncelikle firmanın içsel ve çevreye ilişkin diğer bilgi gereksinimi uygun veritabanı yardımı ile sağlanır . KDS veritabanı finans verilerini , muhasebe verilerini , satış-pazarlama verilerini , imalat ve insan kaynakları verilerini içerir.

Karar destek sistemlerinin önemli özelliği olan model tabanı sistem içinde yer almalıdır . Söz konusu modeller destek verdikleri yönetim düzeyine göre Stratejik , Taktiksel , Operasyonel ve model yapım blokları olarak 4’e ayrılır.
Model Tabanı : istatistiksel , finansal , tahmini , operasyonel modelleri ve planlama modellerini içebilir .
Model yönetim sistemi modellere erişimi ve denetlemesini sağlar.
Yukarıda sayılan veritabanı ve model tabanındaki kaynakları işleyerek, karar vericinin önüne etkileşimli olarak bunları sunabilecek bir “kullanıcı arabirimi”nin sistem içinde yer alması gerekiyor.

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin