DSS Nedir ?

Karar Destek Sistemleri , yani DSS , yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir . DSS ’ ler yöneticilerin karar vermede yardımcı olacak veriye ulaşmasına , özetlemesine ve analiz etmesine yardımcı olur . Bu sistemler sadece veri – odaklı veya model odaklı DSS ’ ler olabilirler . DSS ’ ler tüm kuruluş çapında geniş kullanıcı gruplarını destekleyen ağ bağlantılı veri ambarları olabileceği gibi , tek bir yöneticinin masasında yüklü bir program da olabilir . Başarılı bir DSS tasarlamak ve hayata geçirmek için en önemli kriter ne çeşit bir sistem inşa etmeye çalıştığımızı iyi bilmek yani iş hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda analizi yapabilmek için gereken bilgilerin operasyonel sistemde güncel olarak beslenmesi gerekir.
 
Karar Destek Sistemleri bir çok değişik sistem , araç ve teknolojiyi kapsar . DSS terimi teknoloji boyutundan bakıldığında OLAP teknolojisi olarak ifade edilebilir . Karar Destek Sistemlerinde önemli olan bilgiye dayalı bir sistem yaratmaktır .
 
Genellikle OLTP olmayan tüm sistemler , DSS olarak adlandırılır . Eğer bir program PC üzerinde çalışıyorsa ve yöneticilerin karar vermesine yardımcı oluyorsa bu sistemi DSS olarak değerlendirebiliriz . EIS ve OLAP ifadeleri DSS başlığı altında toplanabilir .
belgesi-701

Gelen Popüler Aramalar:

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin