Psikotik Bozukluklar ve Şizofreni

 

        Psikotik bozukluklar erkeklerde genelde onlu yaşların sonunda bayanlarda ise yirmili yaşların sonunda başlar.Bunun dışında 4-5 yaşlarında başlayan olgular bildirildiği gibi,geç yaşlarda da ortaya çıkabilir.Psikotik bozuklukların genelde ilk yerleşmesi sinsi bir şekilde olsada daha sonra gürültülü bir şekilde bu tablo gelişir.Genelde psikotik bozukluklar başlamadan önce içe kapanma,ilgi ve istekte azlık,duygulanımda kısıtlılık şeklinde belirtiler başlar.Bu belirtilerden belli bir süre sonra işitsel ve görsel varsanılar (halusinasyonlar),çeşitli şekilleri olabilen sanrılar (hezeyanlar),amaçsız dağınık davranışlar veya garip beden postürü gibi başlıcalarını saydığımız bir çok belirti veya bunların bir kaçı ile de gerçekleşebilen bir akut tablo gelişir.
        Bu bozukluğun devamına göre tanıda ayrı ayrı sınıflama yapılır.Ama hepsinde ortak özellik kişinin gerçeği değerlendirme yetisinin bozulmasıdır. Psikotik diyebileceğimiz gerçek dışı düşünceler,yaşantılar, algılama şeklinde psikotik özellikler gösterebilirler.
       Psikotik bozukluk genelde kronik bir durumdur,bu durum şizofreni başlangıcı da olabilir.İlerleyen süreç içerisinde bu durumun ayrıcı tanısı yapılabilir.Özellikle gençlerde görülen bu türlü durumlar bir çok psikiyatrik hastalık ile karışabileceği için erken dönemde kesin bir tanıya varmak çok zordur.
        Psikotik bozukluklarda işlev kaybı belirgindir.Kişi hastalığın gerek doğasından kaynaklanan nedenlerden,gerek ikincil yerleşen problemlerden dolayı belli bir fonksiyon kaybına uğrar.Prodromal dönem dediğimiz dönemde genç insanda,arkadaşlarından uzaklaşma,sosyal ilişkilerde yeteresizlikler,sosyal aktivitelere katılmak istememe,yalnızlığa eğilim,günlük iş ve aktivitelerde istek kaybı,daha önceki fonksiyonellik ve işlevsellikte azalma,ders başarısında düşmeler,duygulanım olarak sınırlılık,duygusal etkileşim ve iletişimde azalmalar görülebilir.Bu dönemden sonra kişide psikotik bir atak geçirebilir.Bu dönem ile birlikte şizofrenik tablo yerleşir.Kronik ilerleyici bir kişisel ve entellektüel kapasitede yıkım sözkonusu olur.
       Bu bozuklukta spektrum içerisinde değişik tanısal sınıflamalar yapılmıştır. Bu durumu şizoid kişilik yapısı ile karıştırmamak gerekir.Hastalığın genel hatları ile bilinmesi yeterli olacaktır.Psikotik bozuklukların tedavisinde ilaç tedavisi geçerlidir.Bunun yanı sıra destekleyici psikoterapi yaklaşımları ve sosyal müdahaleler gidişatı daha iyi hale getirmektedir.Özellikle genç hastalarda ailelerin durumu ilerleyen süreci belirleme açısından önemlidir.

belgesi-915

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin