Dissosiyatif Bozukluklar

      

Dissosiyatif bozukluklar son zamanlarda daha iyi tanınır hale gelmiştir. Dissosiyatif bozuklukların başlıca özelliği bütünleşmiş,bilinç,bellek, kimlik,ve çevrenin algılanmasında  güçlük olmasıdır.
       Dissosiyatif amnezide kişinin geçmişe ait belleğinde boşluklar olması yani yaşadığı dönemleri şu an hatırlamadığı bir durumun olmasıdır.Bu durum kişinin geçmişteki bütün hayatına dair herhagi bir zaman dilimi olabilir.
        Dissosiyatif füg denen durumda ise kişinin hiç farkında olmadan kendini faklı bir yerde bulması olayıdır.Yani farkında olmadan bir yerden bir yere gitmesi ve o gittiği yere neden ve niçin geldiğinin bilememesidir.
        Dissosiyatif kimlik bozukluğunda ise kişi,kendisine ait önemli bilgileri başka bir neden olmadan,normal bir unutkanlık ile açıklanamayacak şekilde unutması ve belli bir zaman diliminde farklı kişilik yapılarına göre davranması durumudur.
       Dissosiyatif kimlik bozukluğunun bir çok diğer belirtisi vardır. Psikosomatik şikayetler dissosiyatif bozukluklarda sık görülür;Kronik ağrılar, bayılmalar,bedensel ağrı  şikayetleri gibi durumlarda eğer belli bir tıbbi neden tespit edilemezse bu bozukluk ayrıcı tanıda düşünülmelidir.
        Dissosiyatif bozukluklarda depresyon,yaygın anksiyete bozukluğu,travma sonrası stres bozukluğu gibi ek psikiyatrik bozukluklar sık görülür.
       Dissosiyatif  kimlik bozukluğunda temel tedavi yöntemi psikoterapidir.

 

belgesi-916

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin