Dürtü Kontrol Bozukluklarının Görünümü

 

       Dürtü kontrol bozukluklarında genel gidişat konusunda anne babalar dikkatli olmalıdır.Gencin sosyal ilişkilerini,psikososyal durumunu bozacak sıkıntılı durumlara yol açabilir. Bu durumda kişi belli konularda kendini kontrol etmeyi zor bulur.Dürtülerin kontrol edilmesi,engellenmesi ve yönlendirilmesi konusunda sıkıntılar vardır.
Öfke Patlamala:Gençlerde  başka psikiyatrik durumlarında eşlik edebildiği bu bozuklukta,Gençlerde  normalden  çok daha sık olarak ufak tefek sebeplerle dahi olsa,olaylar karşısında büyük tepki koyma şeklinde bir görünüm vardır.Bu durum,aniden ve çok şiddetli bir cevap şeklinde olabilir. Bu durum engellenme eşiğinin çok düştüğü,irritabilite ve depresif duygudurumun eşlik ettiği durumlar ile karıştırılmamalıdır.
       Piromani:Bu bozuklukta patolojik olarak yangın çıkarma ve ateş yakma vardır.Genelde insanların olmadığı zamanlar olmak üzere gençte  olur olmaz ateş yakıp yangın çıkarmaktan kendini alama şeklinde bir durum görülür.  Herhangi bir   neden olmadan ve sonucunu düşünmeden bu türlü bir bozukluk görülür.Bu durumu davranım bozukluğundaki ve başka psikiyatrik bozukluklardaki   görünümünden ayırt etmek gerekir.
      Trikotillomani:Bu durum patolojik olarak,  vücutta bulunan saç,  kirpik gibi yerlerden kıl koparmak şeklinde özetlenebilir.Bu durum bir çok psikiyatrik rahatsızlıkta görülmekle beraber yalnız başka semptom olmadığı zamanlar trikotillomaniden söz edebiliriz.
       Kleptomani:Patolojik hırsızlık diyebileceğimiz bu durum davranım bozukluğunda görülebilir. Başka semptomlar olmadan sadece dürtü kontrol eksikliğinden kaynaklanan bir durum varsa kleptomaniden bahsedebiliriz. Kişi kendini kontrol edemeden ve ihtiyacı olmadığı halde birşeyle çalmaktan kendini alamaz.
       Patolojik Kumar Oynama:Bu durum genelde başka psikiyatrik rahatsızlıklarla beraber görülmekle beraber,sadece kumar oynamaktan kendini alamama şeklinde ise bu tür bir dürtü kontrol bozukluğundan bahsedebilriz. Davranım bozukluğunun eşlik ettiği şekliyle  daha çok görülür.
       Dürtü kontrol bozuklukarının tedavisi genelde içgörü kazandırmaya yönelik psikoterapi şeklinde uygulanabilir.Bu durumun şiddetine göre gerekirse ilaç tedavisi yapılmalıdır.
       Dürtü kontrol bozukluklarının her bir çeşidi,değişik psikiyatrik durumlarda görülebilir.Depresyon,mani,kaygıbozukluğu,obsesifkompulsif bozukluk,davranış bozukluğu,dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu,madde bağımlılığı gibi bir çok durumda bu türlü durumlar eşlik edebilir.

belgesi-919

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin