Obsesif Kompulsif Bozukluğunun Tanımı

 

        Obsesif kompulsif bozuklukta önlenemeyen obsesyonlar(saplantı ve takıntılar) ve bunlara bağlı kompulsyonlar(kendini yapmaktan  alamadığı ,obsesyonlarının verdiği kaygıyı gidermek için yaptığı davranışlar,ritüeller ) olur.Bu durum kişi için önemli derecede zaman ve işlev kaybına neden olur. Klinik olarak tanı koymak için bu obsesyon ve kompulsyonlara günde en az bir saat harcamalıdır.Aynı zamanda kişi bütün bu yapmak zorunda olduğu şeyleri saçma olarak kabul etmelidir.Kişi için bütün bunlar genellikle rahatsızlık verici niteliktedir.
        Obsesyonlar ve kompulsyonlar çok çeşitli olabilir bunlara bir kaç örnek verecek olursa:temizlik ,kapı pencere kontrolü,sayı sayma,aşırı düzen,simetrik olma,tekil olma,dokunma,akla gelen istenmeyen düşünceler,gözününönüne gelen görüntüler vb. gibi bir çok saplantı ve bunlar ile ilgili zorlantı  olabilir.Kişi bunları tekrar tekrar yapıp karşı koyamayınca bütün bunları kabullenebilir.
        Obsesif kompulsif bozukluk genelde hayatı yavaşlatır ve belirgin işlev ve zaman kaybına neden olur.Aynı zamanda kişi belirgin sıkıntı ve kaygı içindedir. Obsesif kompulsif bozukluğa sıklıkla depresyon,anksiyete bozukluğu,uyku bozukluğu gibi durumlar eşlik eder.
        Obsesif kompulsif bozukluğu obsesif kişilik yapısından ayırmak gerekir. Bu kişiler biraz titiz olmak ile beraber obsesif kompulsif bozukluk tanısı almazlar ve genelde hayatta başarılı olan kişilerdir.Özellikle anne babaları obsesif olan çocuklar ve gençler için sıkıntı çok fazla olmakta bu durumda o aile içerisindeki bireylerde bazı psikiyatrik sorunlar oluşabilmekte,onlar içinde hayat çok zor hale gelebilmektedir.
        Obsesif kompulsif bozuklukta da ilaç kullanılır.İlaç tedavisi ile belirgin bir şekilde bu durumunun tedavisi kolaylaşır.Aynı zamanda davranışçı tedavilerinde etkinliği kanıtlanmıştır.Kişide bulunan saplantılar ve bunlara karşı gelişen zorlantılar için içgörü kazandırmaya yönelik psikoterapi yaklaşımları da önemlidir.

belgesi-911

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin