Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı (Tanzimat Dönemi)

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Avrupa’da Rönesans’la her alanda başlayan gelişmeler, edebiyatta da kendini göstermiş, 17,yüzyıldan sonra arka arkaya çıkan edebi akımlar, Batı edebiyatı ile birlikte bütün dünya ede­biyatlarını etkilemiştir, Tanzimat’ın ilanıyla, aydınlarımız Avrupa kültürünü yakından tanımış ve 19.yüzyılın ikin­ci yarısından itibaren Batı edebiyatını örnek almışlardır. Batı etkisiyle gelişen edebiyat dönemlerimizin ilki, Tanzimat edebiyatıdır. 1- Genel…