Besin Ziniciri

  EKOLOJİ   Canlıların birbirleri ile ve çevreleri ile etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojiyi anlamak için madde ve canlı organizasyonunun bilinmesi gerekir.   Madde  organizasyonu: Atom – Molekül – Organel – Sitoplazma – Hücreler – Dokular   – Organlar – Sistemler –Organizmalar  – Populasyonlar – Komüniteler – Ekosistemler – Biyosfer- Dünya – Gezegenler – Solar sistemler…