Gıdalarda Asitlik Tayini

01. Genel Bilgiler 100 g örnekte bulunan serbest asitleri nötrleştirmek için harcanan ayarlı baz (sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit) çözeltisinin hacminin bulunmasıdır. 02. Asitlik Cinsi Örneklerin titre edilebilen asitliği bazı asitlerin gram ağırlıkları cinsinden verilebilir. 02.01. Malik Asit Cinsinden Yumuşak ve sert çekirdekli meyvelerden elde edilen ürünler için kullanılır. Harcanan 1 mL 0,1 N NaOH…