27 Belge Gıda Uygulamaları

Gıdalarda Atomik Absorbsiyon Yöntemi ile Mineral Tayini

    01. Sodyum (Na) Analizi    01.01. Yöntemin Prensibi   Gıda örneklerindeki organik kısım, kuru yakma yöntemi ile kül fırınında veya yaş yakma yönteminde asit yardımı ile tamamen yakılır. Geriye kalan inorganik kısımda mineral aranması yapılır.     01. 02. Kullanılan Kimyasallar   NaCl : 10 g NaCl (Merck 1.06404 ) tuzu etüvde 70-80ºC’da…

Gazlı İçeceklerde Karbondioksit Tayini

  01. Yöntemin Prensibi   Numuneye eklenen NaOH çözeltisinin bir kısmının CO2 ile bağlanarak Na2CO3 formuna dönüşmesi ve arta kalan NaOH miktarının tespiti ilkesine dayanır.     02. Kullanılan Kimyasallar   Ayarlı 0,1 N sodyum hidroksit çözeltisi(NaOH) Ayarlı 0,1 N hidroklorik asit çözeltisi (HCl) %2 ’lik alkolde timolftalein çözeltisi % 15’lik baryum klorür çözeltisi (BaCl2):…

Baharatlarda Uçucu Olmayan Eter Ekstraktı Tayini

Baharatlarda Uçucu Olmayan Eter Ekstraktı Tayini   01. Yöntemin Prensibi   Yöntem örneğin dietil ile ekstraksiyonu sonucu uçucu kısımların uzaklaştırılması ve uçucu olmayan kalıntının kurutularak tartılması ilkesine dayanmaktadır.    02.KullanılanKimyasallar   Susuz dietil eter    03. Deneyin Yapılışı   Homojen hale getirilen deney numunesinden 2 g alınarak kartuşun içerisine yerleştirilir. Hazırlanan kartuş soxhlet aletinin ekstraksiyon tüpünün…

Gıdalarda Kirlilik Tayini

  01. Sütte Kirlilik Tayini    01.01. Yöntemin Prensibi   Süte dışarıdan bulaşmış olabilecek kirliliklerin tespiti ilkesine dayanır.     01.02. Deneyin Yapılışı   Bu deney için standart pamuk diskler kullanılır. Bu diskler 100 ºC ’a ayarlı etüvde yaklaşık 3-4 saat bekletilerek sabit tartıma getirilir. Sabit tartıma getirilen disk desikatöre alınarak soğutulur ve tartım alınır…

Çikolatada Toplam Yağ Tayini

      01.Yöntemin Prensibi   Çikolatada, selülozlar tarafından sarılan kakao yağı ve süt içindeki proteinler tarafından sarılan süt yağı; ısı uygulanarak hidroklorik asit etkisiyle açığa çıkarılır, süzülür, yıkanır ve kurutulur. Petrol eteri ile ekstrakte edilir. Petrol eteri damıtıldıktan sonra kalan yağ kurutulur ve tartılır.   02.Kullanılan Kimyasallar    %25’lik (8 N) Hidroklorik Asit (HCl)…

Gıdalarda Kokuşmanın Belirlenmesi

  01. Nessler Reaktifi ile Kokuşmanın (Amonyak) Belirlenmesi    01.01. Yöntemin Prensibi   Kokuşmanı varlığı, amonyağa karşı duyarlı bir reaktif olan Nessler reaktifi ile belirlenir    01.02. Kullanılan Kimyasallar   Nessler reaktifi: 30 g HgCl2 (Merck 1.04419) ve 37 g KI (Merck  1.05051) 250 mL saf suda çözülür. Bu sırada kırmızı renkli HgI çöker. Çökelek…

Gıdalarda Jelatin Aranması

      01. Süt ve Süt Ürünlerinde Jelatin Aranması    01.01. Yöntemin Prensibi   Bu yöntemle süt ve süt ürünlerinde jelatin tayini nitel olarak yapılır. Stokes reaktifi ile reaksiyona giren jelatin süzüldükten sonra pikrik asit çözeltisi ile sarı renkte bir çökelek oluşturur.    01.02. Kullanılan Kimyasallar   Derişik nitrik asit çözeltisi (Merck 1.00456) %2’lik…

Gıdalarda Gluten Tayini

  01. Yaş Gluten Tayini    01.01. Yöntemin Prensibi   Buğdayda bulunan depo proteinine gluten denir. Gluten fermantasyon sırasında maya tarafından üretilen CO2 gazının tutulmasını ve yüksek hacimli ekmek oluşumunu sağlar. Yöntem unun seyreltik tuz çözeltisi ile yıkanarak geriye kalan çözünmeyen kısmın (glutenin) tespit edilmesi ilkesine dayanır.    01.02. Kullanılan Kimyasallar   Sodyum Klorür (NaCl)…

Gıdalarda Enerji Hesaplanması

    Gıda ürünlerinin kalori değerleri hesaplanırken öncelikle numunenin kül, protein, yağ ve nem analizleri yapılır. Bulunan değerler toplanarak 100 den çıkarılır ve böylece karbonhidrat değeri bulunur.   Karbonhidrattan gelen enerji hesaplanırken ayriyetten diet lif deneyi yapılarak, bu değer karbonhidrat değerinden çıkarılır. Çünkü diet lifin kalorisi yoktur.   Kalori hesabı yapılırken, bulunan yağ değeri 9…

Gıdalarda Boya Maddeleri Aranması

  01. Et ve Et Ürünlerinde Boya Maddeleri Aranması    01.01. Organik Boya Aranması    01.01.01 Kullanılan Kimyasallar   Gliserin: Eşit hacimlerde gliserin (Merck 1.04093) ve saf su alınarak (1:1) oranında seyreltik çözeltisi hazırlanır % 5’lik salisilat çözeltisi: 5 g salisilat (Merck 1.00631) bir miktar saf suda çözülerek 100 mL’lik balonjojeye aktarılır ve hacim çizgisine…