Gıdalarda Kokuşmanın Belirlenmesi

 
  
 
Kokuşmanı varlığı, amonyağa karşı duyarlı bir reaktif olan Nessler reaktifi ile belirlenir
  
 
Nessler reaktifi: 30 g HgCl2 (Merck 1.04419) ve 37 g KI (Merck  1.05051) 250 mL saf suda çözülür. Bu sırada kırmızı renkli HgI çöker. Çökelek çözeltiden ayrılır ve saf su ile iyice yıkanır. Yıkama çözeltisi atılır. Üzerine 30 g katı KI  ilave edilir ve bu karışım çözünecek hale gelene kadar saf su ilave edilir. Kompleksin üzerine 100 g katı NaOH ilave edilir ve çözdürülür. Soğutulduktan sonra toplam hacim 500 mL olana kadar saf su ilave edilir.
  
 
Petri kutusuna analizi yapılacak örnekten bir miktar koyulur ve üzerine Nessler ayıracından damlatılır. Kokuşma sonucu oluşan amonyak ortamda bulunuyorsa açık portakal renginden koyu portakal rengine kadar değişen renkler oluşur.
 
 
 
02.01. Yöntemin Prensibi
 
Örnekteki bozulma ve kokuşmanın H2S ile saptanması ilkesine dayanır.
 
 
 
%20’lik kurşun asetat Pb(CH3COOH)2.3H20 : 20 g kurşun asetat (Merck 1.07375) bir miktar saf suda çözündürülür ve 100 mL’lik balonjojeye aktarılarak hacim çizgisine kadar saf su ekelenir.
 
 
 
%20’lik kurşun asetat çözeltilerine daldırılan süzgeç kağıtları açık havada kurutulur. Kapalı bir petri kutusunun kapağına süzgeç kağıdı hafif ıslatılarak yapıştırılır ve örnekte petri kutusunun içerisine yerleştirilerek kapağı kapatılır.10-15 dakika beklenir. Süzgeç kağıdının üzerinde oluşan siyah renk kokuşmanın göstergesidir.
 
 

belgesi-1779

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin