Gıdalarda Jelatin Aranması

 
 
 
 
 
Bu yöntemle süt ve süt ürünlerinde jelatin tayini nitel olarak yapılır. Stokes reaktifi ile reaksiyona giren jelatin süzüldükten sonra pikrik asit çözeltisi ile sarı renkte bir çökelek oluşturur. 
 
 
Derişik nitrik asit çözeltisi (Merck 1.00456)
%2’lik pikrik asit çözeltisi (Merck 1.00604)
Stokes Reaktifi : Bir miktar civa tartılıp üzerine 2 katı nitrik asit eklenir ve saf su ile karışımın hacmi 25 katına çıkarılır. Bu çözelti çeker ocakta hazırlanır. 
 
 
Homojen hale getirilmiş numuneden 10 g tartılır. Üzerine 20 mL saf su ve 20 mL Stokes çözeltisi eklenerek çalkalanır ve 5 dakika süreyle beklenir. 5 dakika sonunda süzülür ve süzüntü hacmi kadar pikrik asit çözeltisi eklenir. Eğer numunede jelatin varsa sarı renkli bir çökelek oluşur.
 
01.04. Kullanılan Malzemeler
 
Pikrik Asit
Analitik Terazi
 

belgesi-1777

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin