Gazlı İçeceklerde Karbondioksit Tayini

 
 
Numuneye eklenen NaOH çözeltisinin bir kısmının CO2 ile bağlanarak Na2CO3 formuna dönüşmesi ve arta kalan NaOH miktarının tespiti ilkesine dayanır.
 
 
 
% 15’lik baryum klorür çözeltisi (BaCl2): 15 g baryum klorür (Merck 1.01717) bir miktar saf suda çözülerek 100 mL’lik balonjojeye aktarılır saf su ile hacim çizgisine kadar tamamlanır.
 
 
 
Numunelerdeki CO2 çıkışını engellemek amacı ile açılmamış şişeler ve cam malzemeler  0 ºC da bekletilir. Bir erlene 30 mL 0,1 N NaOH çözeltisi ve 3 mL BaCl2 çözeltisi koyulur. Hızlı bir şekilde pipetle 10 mL örnek alınarak ucu erlendeki çözeltilerin dibine değecek şekilde yavaşça boşaltılır. Çözeltiye 2 damla timolftalein indikatörü eklenir. İyice çalkalanır ve 0,1 N HCl asit çözeltisi ile mavi renk kayboluncaya kadar titre edilir.
 
Yukarıdaki işlemlerin aynısı, kaynatılarak CO2’ i uçurulmuş 10 mL bira örneği koyularak yapılır. (Şahit deney)
 
 
 
1 mL 0,1 N HCl = 0,0022g CO2
 
Karbondioksit miktarı mg/100 mL = [(A- B) /m] x 0,0022 x100 x 1000
 
A = CO2 tarafından bağlanan 0,1 N NaOH hacmi = 30-C
B = Şahit deney için harcanan asit miktarı
C =Numune için harcanan asit miktarı
 
05. Kullanılan Malzemeler
Analitik Terazi

belgesi-1769

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin