Baharatlarda Uçucu Olmayan Eter Ekstraktı Tayini

Baharatlarda Uçucu Olmayan Eter Ekstraktı Tayini
 
 
Yöntem örneğin dietil ile ekstraksiyonu sonucu uçucu kısımların uzaklaştırılması ve uçucu olmayan kalıntının kurutularak tartılması ilkesine dayanmaktadır. 
 
Susuz dietil eter 
 
 
Homojen hale getirilen deney numunesinden 2 g alınarak kartuşun içerisine yerleştirilir.
Hazırlanan kartuş soxhlet aletinin ekstraksiyon tüpünün içerisine yerleştirilir. Sabit tartıma getirilmiş ekstraksiyon balonları (M1) extraksiyon tüpünün altına yerleştirilir. Soxhlet aletinin ekstraksiyon tüpüne bir kere sifon yapacak ve tekrar yarıya dolduracak kadar dietil eter koyulur. 10-12 saat ekstrakte edilir. Balon alınarak içerisindeki eter, su banyosunda veya rotary evaporatöründe ektrakttan uzaklaştırılır ve 110 °C ’daki etüvde yaklaşık 3-4 saat bekletilir. Bu süre sonunda desikatöre alınır, soğutulur ve tartım alınır (M2
 
 
Y = Uçucu olmayan eter ekstaraktı
 
Y = [M2 – M1) x 100] / m
 
M2 = Sabit tartıma getirilmiş balon + kalıntı ağırlığı
M1 = Sabit tartıma getirilmiş balonun ağırlığı
m = Numune ağırlığı
 
Eğer sonuç kurumaddede isteniyorsa
 
Y = [M2 – M1) x 100 x100 ] / (m x Km) şeklinde hesaplanır
 
Km = Baharat örneğinin 100 gramının içerdiği kuru madde miktarı
 
05. Kullanılan Malzemeler
 
Dietil Eter
Analitik terazi
Soxhlet Kartuşu
Soxhlet Cihazı
Evaporatör
 

belgesi-1759

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin