Gıdalarda Kirlilik Tayini

 
  
 
Süte dışarıdan bulaşmış olabilecek kirliliklerin tespiti ilkesine dayanır.
 
 
 
Bu deney için standart pamuk diskler kullanılır. Bu diskler 100 ºC ’a ayarlı etüvde yaklaşık 3-4 saat bekletilerek sabit tartıma getirilir. Sabit tartıma getirilen disk desikatöre alınarak soğutulur ve tartım alınır (M1). 25 ºC’da homojen hale getirilmiş 200 mL süt sabit tartıma getirilmiş diskten süzme düzeneğinde süzülür. 40 ºC sıcaklıktaki 200 mL saf su aynı diskin üzerinden süzülür. Pamuk disk 100 ºC sıcaklıktaki etüve tekrar koyularak 3-4 saat bekletilir. Desikatöre alınarak soğutulur ve tartım alınar (M2).
  
 
100 mL numunedeki kir miktarı miligram olarak aşağıdaki formülle hesaplanır.
 
Kirlilik Derecesi = [(M2 – M1)  x 100 /200] x 1000
 
Kirlilik Derecesi = [(M2 – M1)  / 2 ] x 1000
 
M2 = Sabit tartıma getirilmiş pamuk disk + örnek ağırlığı
M1 = Sabit tartıma getirilmiş pamuk disk
  
01.04. Kullanılan Malzemeler
Pamuk Disk
Analitik Terazi
 
  
 
Süt tozuna dışarıdan bulaşmış olabilecek kirliliklerin tespiti ilkesine dayanır.
 
 
 
Derişik hidroklorik asit çözeltisi (HCl) (Merck 1.00317)
Köpük giderici diglikol lorat çözeltisi
Pepsin ( toz veya granül) (Merck 1.07185)
 
500 mL saf suda 10 g pepsin çözülerek üzerine 25 mL derişik HCl asit katılır ve saf su ile 1 L’ye tamamlanır. Hazırlanan çözelti safsızlık  içermemesi için sabit diskten süzülür.
 
 
 
1 L’lik bir erlene 500 mL pepsin çözeltisinden koyulur. İçerisine homojen hale getirilmiş numuneden 100 g koyulur. 2-3 damla köpük giderici çözeltisinden koyularak, köpük gidene kadar karıştırılır. Erlen sıcaklığı 40- 45 ºC olan su banyosuna koyularak karışım çözünene kadar cam bagettele karıştırılır. Çözündükten sonra su banyosundan alınır ve 10 dakika kaynatılır. Hemen sabit diskten süzme düzeneğinde süzülür. Örneğin süzülme sıcaklığı 80-90 ºC olmalıdır.
 
Disk 30-40 ºC’da üstü örtülerek kurutulur ve 50-100 kez büyüten mikroskopta incelenir.
 
02.04. Kullanılan Malzemeler
 
Diglikol lorat
Analitik Terazi

belgesi-1778

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin