Atatürk’ün Yaptığı Yenilikler

Anayasa   Devletin yönetim biçimini gösterir. Yasama,yürütme ve yargının nasıl kullanacağını gösterir. Vatandaşların temel hak ve görevlerini gösterir. Devletin temel kanunudur. Kanunlar anayasaya aykırı olamaz. 20 ocak 1921’de TBMM’si ilk anayasasını kabul etti. Daha sonra başka anayasalar hazırlandı.   Türk Medeni Kanunu   Kişilerin hakları,borçları,aile kurması,boşanma miras işleri medeni kanuna göre olur. Cumhuriyetten önce medeni…