Atatürk’ün Yaptığı Yenilikler

Anayasa

 

 • Devletin yönetim biçimini gösterir.
 • Yasama,yürütme ve yargının nasıl kullanacağını gösterir.
 • Vatandaşların temel hak ve görevlerini gösterir.
 • Devletin temel kanunudur.
 • Kanunlar anayasaya aykırı olamaz.
 • 20 ocak 1921’de TBMM’si ilk anayasasını kabul etti.
 • Daha sonra başka anayasalar hazırlandı.

 

Türk Medeni Kanunu

 

 • Kişilerin hakları,borçları,aile kurması,boşanma miras işleri medeni kanuna göre olur.
 • Cumhuriyetten önce medeni kanun yoktu.
 • İsviçre medeni kanunu örnek alındı.
 • TBMM 4 ekim 1926’da medeni kanunu kabul etti. Bu kanuna göre:
 • Resmi nikah ve tek eşle evlilik getirildi.
 • Evlenme,boşanma ve mirasta kadın erkek eşitliği getirildi.

 

Milli EğitimKadın Hakları

 

 • Eğitimin amacı cehaleti ortadan kaldırmaktır.
 • Atatürk,eğitimin çağdaş olmasını istemiştir.
 • Anayasamıza göre,kuz ve erkek öğrenciler için ilköğretim zorunludur.
 • Okullarda karma eğitim yapılır.
 • Atatürk’e göre”kadınlarını eğitmeyen toplum yükselemez.
 • Çağımız bilgi çağıdır.

 

Öğretim Birliği

 

 • Osmanlı devleti zamanında medrese ve okul diye iki ayrı eğitim kurumu vardı.
 • TBMM 3 mart 1924’te öğretim birliği kanununu kabul etti.
 • Bu kanuna göre;
 • Tüm okullar milli eğitim bakanlığına bağlandı.
 • Medreseler kapatıldı.
 • Eğitim sistemimiz laikleştirildi.

 

Yeni Harflerin Kabulü

 

 • Cumhuriyetten önce Arap harfleri kullanılıyordu.
 • Okuma yazma öğrenmek çok zor oluyordu.
 • Türk dilinin yapısına uygun ve öğrenmesi kolay olan Latin harfleri hazırlandı.
 • 1 kasım 1928’de TBMM yeni Türk harflerini kabul etti.
 • Türk dilini yabancı dillerin etkisinden korumak için, Atatürk Türk dil kurumunu kurdurttu.

 

Toplumsal Alanda İnkılaplar

 

 • Kıyafette yenilik.
 • Takvim,saat ve ölçülerde yenilikler.
 • Soyadı kanunu(1934).
 • Türk kadınına verilen haklar.

 

Kadın Hakları

 

 • İlk Türk devletlerinde kadın ve erkekler eşitti.
 • Osmanlı devletinde kadınlar bir çok haklarını kaybetti.
 • Medeni kanun ile kadın erkek eşitliği sağlandı.
 • Kadınlara 1934 yılında seçme ve seçilme hakkı verildi

 

Ekonomik Alanda

 

 • 1923’te İzmir’de iktisat kongresi toplandı.
 • Aşar vergisi kaldırıldı.
 • 1926’da kabotaj kaldırıldı.
 • Bankacılık geliştirildi.
 • Kooperatifçilik ve makineleşme gelişti.
 • Kapitülasyonlar kaldırıldı.
 • Fabrikalar kuruldu.
 • MTA kuruldu.

 

Milli Güç Unsurları

 

 • Siyasi güç
 • Ekonomik güç
 • Askeri güç
 • Sosyo kültürel güç

 

Eğitim Alanında

 

 • Öğretim birliği sağlandı.
 • Öğretim yaygınlaştırıldı.
 • Yeni Türk harfleri kabul edildi.
 • Karma eğitim kabul edildi.
 • Kızların okula gitmesi sağlandı.

 

belgesi-2618

Belgeci , 2280 belge yazmış

Atatürk’ün Yaptığı Yenilikler” belgesi için 5 kişi görüş bildirmiş

Cevap Gönderin