20.Yüzyılda Osmanlı Devleti

  20 YY. OSMANLI DEVLETİ 20 yy başında Osmanlı devletinde kötü gidişi durdurmak için, birlik ve bütünlüğü sağlamak için iki türlü kurtuluş çaresine baş vurmuştur: a)      Islahat hareketleri b)      Fikir akımları I. ISLAHAT HAREKETLERİ: Osmanlı Devletinde 16. yüzyılın sonlarında başlayan bozulma zamanla iç bütünlüğü tehdit etme­ye başladı, iç ayaklanmalar artmış savaşlarda isteni­len sonuçlara ulaşılamamıştı. Bütün…