Yazi – Tura Hesabi CPP

Bir para 100 kere havaya atılıyor ve kaç kere yazı kaç kere tura gelmiş onu hesaplıyor. her atışın sonucunuda ekrana yazdırmayı ihmal etmiyor 🙂 #include <stdio.h>#include <stdlib.h>int flip();main(){randomize();int cnt=1;int heads=0,tails=0;while(cnt<=100){if(flip()){printf(“Heads “);heads=heads+1;}else{printf(“Tails “);tails=tails+1;}cnt=cnt+1;}printf(” Total number of Heads was %i”,heads);printf(” Total number of Tails was %i”,tails);}int flip(){int x; x=rand()%2;if(x==1)return 1;elsereturn 0;} Kaynak: Doğu Akdeniz Univ. CSIT Labworks…

Ismarlama Dortgen CPP

Bir hammadde karakteri giriyorsunuz. Birde kenar uzunlugu giriyorsunuz. Program size o karakteri kullanarak bir dörthen oluşturuveriyor..   #include <stdio.h>void square(int,char);main(){int side;char fillCharacter;printf(“Enter a character and the side length :”);scanf(“%c%d”,&fillCharacter,&side);square(side,fillCharacter);}void square(int side,char fillCharacter){int i,j;for(i=1;i<=side;i++){ for(j=1;j<=side;j++){ printf(“%c”,fillCharacter); }printf(” “);}}   Kaynak: Doğu Akdeniz Univ. CSIT Labworks belgesi-429

Fonk. ile 2 Sayinin Toplami

Biliyorum 🙂 iki sayının toplamını yapmanın çok daha basit yolları var ancak malum.. Okullarda böyle ilginç egzersizler mutlaka verirler.. printf(“%”,x+y); demek varken fonk. kurdurturlar.. Yakında da array kullanarak toplayın derlerse şaşmamak lazım 🙂   #include <stdio.h>int sum(int ,int);void display(int,int,int);main(){int x,y,z;printf(“Please enter two integer : “);scanf(“%d%d”,&x,&y);z=sum(x,y);display(x,y,z);}int sum(int i,int j){return i+j;}void display(i,j,k){printf(“%d + %d = %d”,i,j,k);} Kaynak:…

Organellerin Evrimi

EUKARYOT ( ÇEKİRDEKSİZ HÜCRE )’ LERİN EVRİMİÇekirdekli hücreler adım adım evrimleşerek değil, belirli kademelerde evrimleşmiş diğer hücrelerle simbiyoz yapmak suretiyle organizasyonlarını geliştirmişlerdir.Bunun için birçok kanıt ta vardır.Bu fikri ilk defa 1900 yıllarında Rus Botanikçisi MERESCHKOWSKY ortaya atmıştır.Çekirdekli hücreler, isminden de anlaşılabileceği gibi kalıtsal materyali hücre içinde belirli bir zarla çevrilmiş çekirdeğin içinde bulunan hücrelerdir.Kromozomları DNA…

Web Uygulamalarının Güvenliği

Günümüzde, Web uygulamaları, değişik önem ve şekillerde birçok şirketin varlığının bir parçasıdır. Bu varlık, bazı şirketler için, şirketin ana faaliyet alanının can damarını teşkil ederken (örneğin, sadece internette varolan şirketler gibi), bazı şirketler için sadece internette varolmaktan öteye gitmemektedir. Her ne şekilde olursa olsun Web de var olmak ve bu varlığın kesintiye uğramaması şirketler açısından…

Ateroskleroz Biyokimyası

      ATEROSKLEROZ BİYOKİMYASI           Ateroskleroz elastik arterlerin (aorta, karotis, iliak vb.) ve orta genişlikte müsküler arterlerin (koroner, popliteal arterler) hastalığıdır, nadiren küçük arterler de tutulur. Arter duvarlarının kalınlaşıp elastikliğini kaybettiği arter hastalıklarından bir grubunu oluşturur. Arteriosklerozis arterlerin sertleşmesi anlamında kullanılan genel ifadedir. Arteriolosklerozis ise küçük arterlerin ve arteriollerin proliferasyonu ve hyalin birikimiyle…

5-30 Arasindaki Sayilar Carpimi CPP

5 ten 30 a kadar ki 5’in katları olan sayıları birbirleri ile çarpıp ekrana yazdırıyor. #include <stdio.h>#include <stdlib.h>main(){long product=1;int array[7];int x=5;for(int i=0;i<7;i++){array[i]=x;x=x+5;}//product linefor(int z=0;z<7;z++){product=product*array[z];}printf(“Product of 7 nums between 5-30 is : %ld”,product);} Kaynak: Doğu Akdeniz Univ. CSIT Labworks belgesi-419

Rastgele 5 Sayinin Bar Grafigi

Bilgisayar 1 ile 10 arasında 5 tane sayı alıyor random olarak. Ve ekrana tuttuğu sayılar kadar asteriks *** bastıyor. #include <stdio.h>#include <stdlib.h>void myarray(int []);main(){int array[5];randomize();for(int x=0;x<5;x++){array[x]=1+rand()%30;}myarray(array);}void myarray(int array[]){for(int y=0;y<5;y++){ for(int z=1;z<array[y];z++) { printf(“*”); }printf(” “);}} Kaynak: Doğu Akdeniz Univ. CSIT Labworks belgesi-418

Rastgele 10 Sayinin Karesi CPP

3 ile 12 arasında rastgele 10 sayı seçiyor ve ekrana bunların kendilerini ve karelerini yazdıyor. Tabii kendilerini ve karelerini ayrı ayrı array lerin içinde muhafaza ediyor. kendileri array[] de.. Kareleri ise y[] de barınıyor. Arrayleri anlamak için güzel bir örnek   #include <stdio.h>#include <stdlib.h>#include <math.h>void farray(int [],int []);main(){int array[10];int y[10]={0}; randomize();for(int i=0;i<10;i++){  array[i]=3+rand()%12;}farray(array,y);}void farray(int array[],int…