LINQ Syntax ile Projection

Projection dediğimiz şey, bir şekilde attığımız sorgudan gelen dataların tamamına ihtiyacımız yoksa, ve bunları derli toplu bir obje olarak almak istiyorsak, anonymous object tekniği kullanarak gelen datayı yeni bir objeye (project) edip alabiliriz.

var sorgu = from ogr in list
            where ogr.Ad.Contains("e"&& ogr.Ad.Contains("m")
            orderby ogr.Id descending
            select ogr;

Bu örnekte görüldüğü üzere “select” yaptığımızda “ogr” isimli nesneyi olduğu gibi seçmiş oluyoruz. Farzedin ki ogr nin içerisinde 10 tane Property var ve ben bunlardan sadece 2 tanesini istiyorum. SQL’deki gibi düşündüğümüzde, select’ten sonra ogr.Ad,ogr.Id desek ne güzel olurdu değil mi ? 🙂 Ancak bunu LINQ anlayamıyor. select dedikten sonra ya bir nesne yada bir Property seçmemiz gerekiyor.

var sorgu = from ogr in list
            where ogr.Ad.Contains("e"&& ogr.Ad.Contains("m")
            orderby ogr.Id descending
            select ogr.Ad,ogr.Id;

Bu kullanım YANLIŞTIR, malesef HATA verecektir. Derleme bile yapmayacaktır.

O yüzden böyle bir ihtiyaçta imdadımıza Anonymous Object initializer yardımımıza koşuyor.

O da şöyle

var sorgu = from ogr in list
            where ogr.Ad.Contains("e"&& ogr.Ad.Contains("m")
            orderby ogr.Id descending
            select new { HerhangiBirPropertyIsmi = ogr.Id, BaskabirPropertyIsmi = ogr.Ad };

new { dedikten sonra, hayali olarak, bir nesne örnekliyoruz, ogr içinden seçtiğimiz her bir datayı, herhangi ismini kendimizin belirleyeceği bir property’ye set ederek, hayali isimsiz bir obje oluşturabiliyor ve geriye onu veya onları içeren bir sonuç döndürebiliyoruz. Bu sonuç içerisinde “var” veri tipi ile gayet rahat iterate edebiliyoruz.

Emre ÖZÇELİKEL , 23 belge yazmış

C#, .NET 7, MVC ve MAUI konularında öğrenmeye ve öğretmeye meraklı bir yazılım geliştiricidir. Kendi firması üzerinden, Türkiye'nin önde gelen firmalarına yazılım destek hizmetleri vermekle beraber, eğitim kurumlarında bu konularda yüz yüze eğitimler de vermektedir.

Cevap Gönderin