13 Belge I. Balkan Savaşı Sayfa 2 / 2

Askeri Olaylar

Burada Balkan Savaşı’nın askerî tarihini yazacak değiliz; dolasıyla askerî olayları ancak siyasal olayları çerçeveleyecek kadar anlatacağız.   Savaşa tutuşan Türk ordusunun Rumeli’de nasıl dağıtılmış olduğunu kısaca gözden geçirelim.   Türk ordusunun başlıca kısımları şunlardır:   a) Abdullah Paşa komutasında Şark (Doğu) Ordusu adıyla Doğu Trakya’da, Edirne-Kırkkilise (Kırklareli) dolaylarında ve bu çizginin gerisinde dört kolordu (1’inci…

Genel Düşünceler

Bu savaş Türk tarihinin en acı anlarından biridir; bu yalnız yenilme, hemen bütün Rumeli’nin elden çıkması ve milyonlarca Türk’ün bin bir eziyet ve eşsiz bir yıkıma uğraması dolayısıyla böyle değildir, bunlar kadar ve bunların da üstünde olarak Türk şanını ve Türk onurunu alçalttığı, herkeste ve birçok Türk’te atalardan kalma bütün manevi büyüklüklerin ve yüksek ıraların…

Londra Konferansları

Osmanlı ve Balkan oruntaklarının (delegelerinin) ilk buluşmaları   Londra’da yan yana iki konferansın toplanacağı, birincisinin Osmanlı ve Balkan oruntaklarını (delegelerini) ve ikincisinin de Grey’in başkanlığı altında beş büyük devletin büyükelçilerini kapsayacağı yukarda görülmüştü. Birincisine toplanılan sarayın adı dolayısıyla Sen Jeyms (Saint James) konferansı ve ikincisine büyükelçiler konferansı veya toplantısı denilmektedir.   Sen Jeyms (bundan böyle…