Anarşizm Nedir?

Başta devlet olmak üzere bütün baskıcı kurumları ortadan kaldırmayı öneren öğreti.                                                                                                   

Anarşizme göre devlet egemen sınıfın çıkarlarını korumakla görevlendirilmiş gereksiz bir kurumdur. Özgürlüğü gerçekleştirmek için en başta devlet yıkılmalıdır. Devlet hiçbir zaman yeni bir toplum çağını başlatmak için kullanılamaz. Temsilcilik, gerçeklere dayanmayan bir düşçülüktür; bu gibi düşçülükler insanları insan dışılığa dönüştürür. Baskı yerine özgür işbirliği, korku yerine kardeşlik ve sevgi gerçekleştirilmelidir. Devlet yerine işbirliğinin doğuracağı dernekler ve bu derneklerin birleşmesiyle meydana gelen federasyonlar kurulmalıdır. Uyum bu birleşmelerin doğal dengesiyle gerçekleşecektir. Çeşitli birlikler her an yön ve biçim değiştirerek her an etkin yönü ve biçimi kullanacaklardır. Devlet ile birlikte her türlü baskıcı kurum yok edilmelidir. İnsan; bir üretici olarak anamalın otoritesinden, bir vatandaş olarak devletin otoritesinden, bir birey olarak dinsel törenin otoritesinden kurtulmalı ve özgür bir gelişme olanağına kavuşmalıdır. Bütün insansal yetenekler ancak başsızcı (anarşist) bir toplumda, hiçbir baskıyla engellemeksizin, özgürce gerçekleşebilir

Not: Türkiye’de ve dünya da anaşizm devlet organları tarafından özellikle yanlış anlatılmakta ve gençlerin yanlış bilgilenmesi özellikle sağlanmaktadır. Ortalığı yakıp yıkan, sevgi ve kardeşlikten yoksun bir düşünce olarak lansedilmektedir… Terör estiren düşünce olarak gösterilerek toplumun yanlış bilgilenmesi özellikle sağlanmaktadır…

belgesi-2067

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin